info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.125.76

มท.3 สั่งเร่งสร้างเขื่อนริมน้ำปิง แก้ตลิ่งทรุด

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

มท.3 ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรตรวจติดตามการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านเกาะสามสิบ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เกิดปัญหาการกัดเซาะของตลิ่ง ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการพัฒนาเมือง ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณบ้านเกาะสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ความยาวรวม 977 เมตร ดำเนินการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณ ประจำปี 2562 – 2564 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง” บ้านเกาะสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยระบุว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาการกัดเซาะ และการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายนับไม่ถ้วนล่าสุด ได้มอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งแก้ไข และขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจในประสิทธิภาพของโครงการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี และขอชื่นชมพี่น้องประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนทำให้จังหวัดกำแพงเพชรปลอดจากผู้ติดเชื้อ ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นกำลังใจให้สู้กับปัญหาดังกล่าวต่อไป ด้านนายวิทวัส วงศ์เครือศร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง สรุปผลการดำเนินงานของโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิงว่า รูปแบบของโครงการเป็นเขื่อนชนิดเรียงหินใหญ่ โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ บริเวณบนสันเขื่อนจะเป็นทางเท้า มีราวกันตก พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ หลังเขื่อนเป็นคันหินค.ส.ล. พร้อมถมดินอัดแน่นปรับระดับเข้าหาดินเดิม หน้าเขื่อนเป็นทรายถมอัดแน่นพร้อมปูแผ่นใยสังเคราะห์ และเรียงหินใหญ่ หนา 0.50 เมตร มีบันไดขึ้น-ลงหน้าเขื่อน รวม 8 แห่ง และตีนเขื่อนเป็นคันหินทิ้งความหนาไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร พร้อมวางกล่องแมทเทรส สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่า 49 เปอร์เซ็นต์ เร็วกว่าแผนที่ได้กำหนดไว้ 11.8 เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใด คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2564 โครงการดังกล่าวจะช่วยลดความเสียหายที่อาจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และยังคงรักษาไว้ซึ่งพื้นที่บริเวณริมตลิ่ง ก่อให้เกิดความสวยงาม และสามารถใช้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนต่อไปได้อีกด้วย

2/5/2563  ฐานเศรษฐกิจ (2 พฤษภาคม 2563)

ช่องยูทูปของ iCONS