info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.125.76

ขยาย 4 เลน 2 พันล้านเชื่อม “นครนายก-บางน้ำเปรี้ยว” แล้วเสร็จ ส.ค.นี้

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เผยความก้าวหน้าโครงการขยายถนนสาย นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนครนายก, ฉะเชิงเทรา ระยะทางรวม 32.975 กิโลเมตร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม 2563 นี้

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า กรมได้พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทที่มีความสำคัญเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงการผลิตจากแหล่งไปสู่ตลาดและผู้บริโภค

จึงได้ดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนครนายก และฉะเชิงเทรา จากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร

ก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สะพานข้ามทางรถไฟ กิโลเมตรที่ 18+285, สะพานข้ามคลอง 20 กิโลเมตรที่ 25+350 และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก จำนวน 8 แห่ง รวมทั้งระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณกิโลเมตรที่ 0+000 ถึง กิโลเมตรที่ 33+050 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 2,116.695 ล้านบาท

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 92% ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างส่วนบนของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ กิโลเมตรที่ 0+314 และติดตั้งป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างบนสายทาง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม 2563

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสอดรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) หรือ EEC ช่วยพัฒนาระบบขนส่งสินค้าจากจังหวัดรอบนอกซึ่งเป็นแหล่งผลิต และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ ต่อเนื่องไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งยังช่วยระบายปริมาณการจราจรที่หนาแน่นของทางหลวงหมายเลข 305 ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพฯ และปริมณฑลอีกด้วย

4/5/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (4 พฤษภาคม2563)

ช่องยูทูปของ iCONS