info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.125.76

ชง ครม. ซื้อ “ยางพารา” ลุยสร้างมอเตอร์เวย์

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

“คมนาคม” จ่อชงครม.ซื้อยางพารา ช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง หวังก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ขณะเดียวกันเร่ง ทล. – ทช.สรุปงบประมาณซื้อแบริเออร์คอนกรีตหุ้มยางพารา 15 พ.ค.นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในสัปดาห์หน้าวันที่ 19 พ.ค. เรื่องขอจัดซื้อยางพาราของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจากเกษตรกรชาวสวนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ รวมทั้งขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณในส่วนของการจัดซื้อแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Cement) หรือ พาราเอซี ให้เหลือแค่แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หรือ เอซี และนำเงินในส่วนเกินที่เหลือมาจัดซื้อแบริเออร์คอนกรีตหุ้มยางพารา (Rubber Fender Barriers) กับเสาหลักนำทางยางพารา โดยจะมีการประชุมสรุปตัวเลขวงเงินสำหรับจัดซื้อของกรมทางหลวง(ทล.)และกรมทางหลวงชนบท(ทช.)อีกครั้งในวันที่ 15 พ.ค.นี้ นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายดำเนินโครงการใช้งานพาราในงานความปลอดภัยทางถนนให้แล้วเสร็จ 3 ปี ระยะทางรวม 12,000 กิโลเมตร(กม.) แบ่งเป็น ถนนทางหลวง ระยะทาง 10,400 กม. และทางหลวงชนบท ระยะทาง 1,600 กม. บริเวณถนนทั้ง 4 เลนขึ้นไป ซึ่งจะใช้ยางพาราประมาณ 3 แสนตัน ขณะเดียวกันในอนาคตจะขยายผลนำผลิตภัณฑ์ยางพาราไปใช้ในงานก่อสร้างทางพิเศษ(ทางด่วน)และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)

อย่างไรก็ตามจะนำเสนอร่างลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ในการให้เกษตรกรในสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพารา และจำหน่ายโดยตรงให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยไม่ผ่านบริษัทหรือนายหน้าใดๆ เพื่อให้เงินถึงมือเกษตรกรโดยตรง ซึ่งในอดีตที่พบว่าเงิน 100 บาทในงานที่ใช้ยางพารา ถึงมือเกษตรกรแค่5.1%เท่านั้น แต่ครั้งนี้เงิน100 บาทจะถึงถือเกษตรกรมากถึง70% ซึ่งยังไม่รวมถึงสิ่งที่จะตามมาคือเรื่องความปลอดภัยที่มากขึ้น

12/5/2563  ฐานเศรษฐกิจ (12 พฤษภาคม 2563)

ช่องยูทูปของ iCONS