info@icons.co.th 02 810 8892-6 54.234.191.202

อัพเดตล่าสุด รถไฟฟ้า 10 สาย “กทม.-ต่างจังหวัด”

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

วันที่ 12 พ.ค.2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอรายงานผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในปีงบประมาณ 2562 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543

ที่บัญญัติให้ รฟม.ทำรายงานปีละครั้งเสนอคณะรัฐมนตรี รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลของงานในปีที่ล่วงมาแล้วและคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะทำในภายหน้า ซึ่งคณะกรรมการ รฟม.ได้เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

@คืบหน้ารถไฟฟ้า 5 สาย

โดยผลการดำเนินงานของ รฟม. ในปีงบประมาณ 2562 ด้านพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 5 โครงการ ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ เปิดให้บริการตลอดเส้นทางอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 มี.ค.2563

สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เปิดให้บริการแล้ว 5 สถานี ช่วงสถานีหมอชิต-สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2562 คาดว่าจะเปิดให้บริการตลอดทั้งสายภายในปีงบประมาณ 2564

สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) การก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ 46.88% ซึ่งเร็วกว่าแผน คาดว่าจะเปิดบริการในเดือน มี.ค. 2567

สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี การก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถแล้วเสร็จ 40.72% เร็วกว่าแผน คาดว่าจะเปิดบริการเดือน ต.ค.2564

สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง การก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถแล้วเสร็จ 40.34% เร็วกว่าแผน คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือน ต.ค. 2564

@รอ สคร.เคาะ PPP เดินรถสีม่วงตลอดสาย

ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา 1 โครงการ คือ สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) อยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อพิจารณาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงตลอดสายทางในรูปแบบ PPP Net Cost และศึกษาแนวทางการปรับเส้นทางโครงการเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือน เม.ย.2569

@ศึกษา 5 สาย ต่างจังหวัด

ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 5 โครงการ ได้แก่ สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ ผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 แล้วเสร็จ 97.50% ล่าช้ากว่าแผน คาดว่าจะลงนามสัญญากับเอกชนผู้ร่วมลงทุนในเดือน พ.ย.2563

รถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต ผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จจะเปิดให้บริการในเดือน มี.ค. 2568

รถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จ 40% จะเปิดให้บริการในเดือน ธ.ค.2570

รถไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา ศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จ 32% จะเปิดให้บริการในเดือน ก.ค.2568 และรถไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก การดำเนินกิจการรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ 50% จะเปิดให้บริการในเดือน ธ.ค. 2569

@ปี 62 ผู้โดยสารสีน้ำเงิน-สีม่วงเพิ่ม

ส่วนผลดำเนินการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน เฉลี่ย 324,706 คน-เที่ยว/วัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5.66% สายสีม่วงเฉลี่ย 53,416 คน-เที่ยว/วัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 14.77% ทั้งนี้ ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการสายสีน้ำเงิน 76.54% และสายสีม่วง 70.86%

สำหรับผลประกอบการ รฟม.มีกำไรสุทธิ 1,171.22 ล้านบาท โดยมีรายได้ 12,362.87 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวม 11,191.65 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบลงทุน 99.99%

และมีแผนหารายได้จากธุรกิจต่อเนื่องประมาณ 202 ล้านบาท แบ่งเป็น สายสีน้ำเงิน 165.42 ล้านบาท

สายสีม่วง 36.59 ล้านบาท มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 0.66% นอกจากนี้มีแผนที่จะบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยต้องควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

@ปี’63 พิษโควิด เป็นปีที่ยากลำบาก

สรุปโดยรวมกระทรวงคมนาคม มีความเห็นว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของ รฟม. ในปี 2562 อยู่ในระดับดีเยี่ยม สามารถผลักดันให้มีปริมาณผู้โดยสารโครงการรถไฟฟ้า 2 สายทาง เป็นไปตามเป้าหมายและมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และการดำเนินการในปี 2563 จะเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับการขนส่งมวลชนทางรางทั้งระบบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในภาพรวมคาดว่า รฟม.จะมีปริมาณผู้โดยสารมาใช้บริการต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่วนจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถคาดการณ์ได้

@เร่งคัดเลือกเอกชนลงทุน

เพื่อให้การดำเนินการของ รฟม. ในปี 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ รฟม. เร่งดำเนินการประกวดราคา คัดเลือกเอกชนเพื่อร่วมลงทุนสำหรับโครงการรถไฟฟ้าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้ว เร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารผลกระทบต่อการจราจรในทุกมิติ และให้ควบคุมการก่อสร้างไม่ให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

เร่งดำเนินการพัฒนาระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ให้สามารถใช้งานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมืองภูมิภาคให้ รฟม.ให้ความสำคัญสูงสุดกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

13/5/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (13 พฤษภาคม2563)

แนะนำคู่ค้า