info@icons.co.th 02 810 8892-6 54.234.191.202

เท 440 ล้านตัดถนนใหม่ แก้รถติดศูนย์ราชการนครปฐม เสร็จปี 65

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ปัจจุบันเส้นทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม มีขนาด 2 ช่องจราจร (2 ทิศทาง) ลักษณะสองข้างทางมีการเจริญเติบโตของเมือง มีอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ ทำให้เส้นทางดังกล่าวไม่สามารถขยายความกว้างของถนนได้อีก ส่งผลให้เกิดความแออัด การจราจรติดขัด โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ทำให้การเดินทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมไม่สะดวกปลอดภัยในการใช้ถนน

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรไปมายังศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม บรรเทาปัญหาการจราจร ให้ประชาชนสามารถเดินทางไปยังศูนย์ราชการฯ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการขยายโครงข่ายระบบคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าวขึ้นเป็นเส้นทางใหม่ ขนาด 6 – 8 ช่องจราจร เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัด (Short Cut) เข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.217 กิโลเมตร

โดยก่อสร้างถนนใหม่ในเขตพื้นที่ตำบลดอนยายหอม และตำบลถนนขาด เป็นถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง มีไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายน้ำตลอดสองข้างทาง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 440 ล้านบาท

ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 22 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างงานก่อสร้างทรายถมชั้นที่ 2 งานกำแพงกันดิน และงานก่อสร้างสะพาน คาดว่าโครงการดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้งานได้ในปี 2565

14/5/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (14 พฤษภาคม2563)

แนะนำคู่ค้า