info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.107.166

ทช.ลุยสร้างถนนสายบ้านสุขสวัสดิ์ – บ้านศรีถาวรพัฒนา

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ทช. เดินหน้าสร้างถนนสายบ้านสุขสวัสดิ์ – บ้านศรีถาวรพัฒนา จังหวัดมุกดาหาร วงเงิน 37 ล้านบาท หวังยกระดับมาตรฐานถนน และความปลอดภัยในการเดินทาง คาดก่อสร้างแล้วเสร็จ เดือน ส.ค. 63

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้รับการประสานงาน จากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรณีเมื่อครั้งที่พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการและสำนักงาน กปร. เดินทาง ไปติดตามงานและตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร ณ อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน เพื่อใช้สัญจรในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.

ทั้งนี้ได้ขอให้ ทช.พิจารณาสนับสนุน ถนนสายบ้านสุขสวัสดิ์ – บ้านศรีถาวรพัฒนา อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีจุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงชนบทสาย มห. 4012 ที่บริเวณบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 16 – ชุมชนดงติ้ว – ชุมชนสายน้ำทิพย์ – ศูนย์ป้องกันไฟป่า – โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่) – ไปสิ้นสุดโครงการฯ ที่ถนนทางหลวงชนบท มห.5031 ที่บ้านศรีถาวรพนา หมู่ที่ 12 รวมระยะทาง 8.555 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตามการก่อสร้างเป็นผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง (ไป-กลับ) ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 87.811 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างงานผิวจราจร งานติดตั้งป้ายจราจร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2563 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 37.726 ล้านบาท

26/5/2563  ฐานเศรษฐกิจ (26 พฤษภาคม 2563)

แนะนำคู่ค้า