พระราม 2 ปักตอม่อทางยกระดับ ปิดถนนยาวถึงปี 65

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะเริ่มดำเนินการโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี –ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย โดยก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ในเกาะกลางถนนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ช่วงตั้งแต่ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนถึงบริเวณถนนเอกชัย กม.11-กม.20 ระยะทางประมาณ 8.3 กิโลเมตร

ระหว่างการก่อสร้างจะมีการจัดการจราจรบนถนนพระราม 2 จากเดิม 14 ช่องจราจร เป็น 12 ช่องจราจร (ไป-กลับ) โดยจะเริ่มปิดพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2565

ในระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป สามารถตรวจสอบสภาพการจราจรในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม 2 เพื่อวางแผนการเดินทางได้ โดยผ่านทางแอปพลิเคชั่น Thailand Highway Traffic และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง

หากมีความจำเป็นต้องเดินทางโปรดระมัดระวังและเผื่อระย ะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586

25/6/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (25 มิถุนายน 2563)

พื้นที่โฆษณา