กรมทางหลวง-ปตท. เซ็น MOU ใช้เขตทางร่วมถนนและท่อก๊าซ

Oil & Gas News / ข่าวหมวดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า กรมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ด้านการก่อสร้างและวางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติบนถนนกับบมจ.ปตท.

ปัจจุบันกรมมีโครงการขยายถนนใรความดูแล 48,500 กม.และมีภารกิจขยายและก่อสร้างเพิ่มทุกปี ขณะที่ประชาชนมีความต้องการใช้ก๊าซมากขึ้น ปตท.จึงต้องใช้เขตทางกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน จึงต้องทำงานร่วมกัน เนื่องจากกรมไม่มีความรู้ด้านก๊าซ ไม่เหมือนแนวท่อประปา ดังนั้นการขยับแนวท่อก๊าซต้องอาศัย ปตท. ซึ่งมีแผนที่ GIS ตรวจสอบตำแหน่งแนวท่อที่แม่นยำเพื่อออกแบบยร่วมกัน

ในปี 2563 กรมมีโครงการขยายถนนเลียบคลอง7 จากขนาด 2 เป็น 4 ช่องจราจร มีแนวท่อก๊าซอยู่ในเขตทาง ด้วยอาจจะต้องมีการย้ายหรือทำแนวป้องกันร่วมกันต่อไป ขณะนี้ทช.อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับเหมา

สำหรับโครงการขยายถนนและวางแนวท่อก๊าซในอนาคตอาจจะต้องมีการศึกษาออกแบบร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งสองฝ่าย ส่วนการขอใช้เขตทางของกรมนั้นเป็นลักษณะความร่วมมือ ในอนาคตจะมีการเก็บค่าใช้เขตทาง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศกฎกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้สำหรับMOU มี 3 ปี โดยอาจตกลงขยายระยะเวลาออกไปตามความเหมาะสม

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บใจ. ปตท. กล่าวว่า กล่าวว่า ปัจจุบัน ปตท.มีแนวท่อก๊าซธรรมชาติประมาณ 4,000 กม. อยู่ในเขตทางของถนนกรมทางหลวงชนบท 1,000 กม. หรือ 20% การแลกเปลี่ยนข้อมูลครั้งนี้เพิ่มความปลอดภัยการก่อสร้างและบำรุงรักษาทั้งเส้นทางเดิมและเส้นทางใหม่

สำหรับเส้นทางใหม่ขณะนี้ ปตท.อยู่ระหว่างดำเนินการสายที่ 5 ระยะทาง 500 กม.รอบกรุงเทพฯ เป็นถนนวงแหวนแนวตะวันตก-ตะวันออกอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทราและนนท์บุรี ในจำนวนนี้อยู่ในเขตทางถนนกรมทางหลวงชนบทประมาณ 30-40 กม. โดยแนวเส้นทางใหม่เป็นถนนวงแหวนแนวตะวันตก-ตะวันออก โดยจะทยอยแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานเป็นเฟสๆ ในเร็วๆนี้

9/7/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (9 กรกฎาคม 2563)

พื้นที่โฆษณา