มาแล้ว “รถไฟฟ้าไร้คนขับ” สนามบินสุวรรณภูมิ

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ทอท. รับรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ขบวนแรก เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว โดยจะรับมอบรวมทั้งหมด 6 ขบวนได้ภายในปีนี้ ขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสาร และอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1

ล่าสุดบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หรือ ทอท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (Airline Operators Committee: AOC) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) และคณะผู้สังเกตการณ์ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) ได้รับมอบ รถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) ขบวนแรกที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ รถไฟฟ้า APM เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่2 (ปีงบประมาณ 2560 – 2564) เพื่อใช้สำหรับขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสาร (Main Terminal Building) และอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1: SAT-1) ระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 2 นาที โดยรถไฟฟ้าทั้งหมด รวม 6 ขบวน จะขนส่งมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายในปี 2563

ทั้งนี้ขบวนรถไฟฟ้าระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ที่ใช้ระบบรถไฟฟ้าของบริษัทซีเมนส์ รุ่น “cityval and airval”เป็นรถไฟฟ้าไร้คนขับ มีโรงงานผลิตอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นรถไฟฟ้าล้อยาง แบบไร้คนขับ วิ่งบนทางคอนกรีต ความเร็วสูงสุด 80 กม./ชม. โดยใน 1 ขบวนมี 2 ตู้ มีความจุในชั่วโมงปกติ 132 คน/ขบวน 3,590 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง ส่วนชั่วโมงเร่งด่วน (นั่ง 16 คน ยืน 194 คน) 210 คน/ขบวน 5,960 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง

โครงการจัดหาขบวนรถไฟฟ้า ดำเนินการโดย นิติบุคคลร่วมทำงานไออาร์ทีวี ประกอบด้วยบมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บจ.ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี บจ.เรืองณรงค์ และบจ.วิวเท็กซ์ ผู้รับเหมาโครงการ

สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่ 2 มีความคืบหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) 88% ปัจจุบันดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินงานสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน งานภูมิทัศน์ และติดตั้งงานระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล และระบบสารสนเทศภายในอาคาร ซึ่งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

ทำให้ภาพรวมการทดสอบการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการอาคาร SAT-1 ต้องเลื่อนออกไป คาดว่าจะทำการทดสอบระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ร่วมกันแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565 เช่น ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ระบบบริหารลานจอดอากาศยาน ระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง เป็นต้น

15/7/2563  ฐานเศรษฐกิจ (15 กรกฎาคม 2563)

พื้นที่โฆษณา