ทางหลวงชนบททุ่ม 433 ล้าน สร้าง ”สะพานข้ามคลองตำมะลัง” จ.สตูล

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ระยะทาง 2.75 กม. คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนสิงหาคม 2563 นี้ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 433 ล้านบาท

โดยจะก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ พร้อมถนนต่อเชื่อมฝั่งแผ่นดิน และถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งเกาะตำมะลังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะตำมะลังจะสามารถเดินทางเข้ามาบนฝั่งแผ่นดินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและประมงอีกด้วย

22/7/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (22 กรกฎาคม 2563)

พื้นที่โฆษณา