info@icons.co.th 02 810 8892-6 52.91.0.112

ขยายสนามบินกระบี่ 5,178 ล้านบาท 5 โครงการคืบหน้าถึงไหนแล้ว

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

รมช.คมนาคม ลงพื้นตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ มูลค่าการลงทุน 5,178 ล้านบาท เผย5โครงการก่อสร้างคืบหน้าถึงไหนแล้ว

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2564) นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.)ลงพื้นที่ตรวจและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ มูลค่าการลงทุน 5,178.3 ล้านบาท ในการนี้รชค.ได้รับฟังบรรยายสรุปรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ซึ่งขณะนี้ภาพรวมของโครงการลงทุนใน 5 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ขนาดความกว้าง 135 เมตร ยาว 960 เมตร งบประมาณ 863 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อมกราคม 2564 สามารถรองรับอากาศยาน โบอิ้ง 737 จากเดิม 10 ลำ เป็น 34 ลำ ในเวลาเดียวกัน

โครงก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ขนาดความกว้าง 44 เมตร ยาว 1,840 เมตร วงเงินงบประมาณ 941.90 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2566 ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 14.412 % เมื่อแล้วเสร็จสามารถรองรับได้ 24 เที่ยวบิน/ชั่วโมง จากเดิม 8 เที่ยวบิน/ชั่วโมง

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ (หลังที่ 3) ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่ 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ พื้นที่โดยรวม 66,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้จากเดิม 1,500 คน/ชั่วโมง หรือ 4 ล้านคน/ปี เป็น 3,000 คน/ชั่วโมง หรือ 8 ล้านคนต่อปี และสามารถรองรับรถยนต์ได้จากเดิม 464 คัน เป็น 2,664 คัน วงเงินงบประมาณ 2,923.40 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2565 ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 66.17 %

เวนคืนที่ดินประมาณ 100 ไร่ เพื่อติดตั้งระบบไฟนำร่องและลดผลกระทบด้านเสียง คาดว่าจะดำเนินการได้ใน ปี 2566-2567 วงเงินงบประมาณ 350 ล้านบาท

ติดตั้งไฟนำร่อง Approach Light CAT I คาดว่าจะดำเนินการได้ใน ปี 2568 วงเงินงบประมาณ 100 ล้านบาท

สำหรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ เป็นไปตามยุทธศาสตรชาติด้านการการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทยและเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและสามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและการความกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

นายวีรศักดิ์ฯ กำชับให้ท่าอากาศยานกระบี่เร่งดำเนินการให้โครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้และเน้นย้ำให้ท่าอากาศยานต้องตามปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

15/11/2564  ฐานเศรษฐกิจ (15 พฤศจิกายน 2564)

แนะนำคู่ค้า