info@icons.co.th 02 810 8892-6 54.80.252.84

“ทล.” เล็งเปิดประมูล O&M มอเตอร์เวย์เอกชัย-บ้านแพ้ว ปี 65

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

“ทล.” จ่อลงนามสัญญามอเตอร์เวย์ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว 1.95 หมื่นล้าน ภายในเดือนธ.ค.นี้ ซอยงานโยธา 10 สัญญา เตรียมก่อสร้างม.ค.65 เล็งเปิดประมูล O&M สัมปทาน 30 ปี ดึงเอกชนร่วมทุนงานระบบ-จัดเก็บค่าผ่านทาง

ที่ผ่านมากรมทางหลวง (ทล.) เร่งรัดโครงการโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระราม 2 หากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรบนท้องถนน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) ระยะทางประมาณ 27.4 กม. แบ่งก่อสร้างเป็น 2 ช่วง ปัจจุบันทล.อยู่ระหว่างก่อสร้างช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย ระยะทาง 11 กม. ใช้งบประมาณ 10,500 ล้านบาท ส่วนช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.4 กม. ใช้งบประมาณจากกองทุนมอเตอร์เวย์ ล่าสุดภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนโครงการฯดังกล่าวแล้ว ขณะนี้ทล.ได้ดำเนินการประกวดราคาช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว วงเงิน 19,500 ล้านบาท แล้วเสร็จ โดยแบ่งงานก่อสร้างโยธาเป็น 10 สัญญาหรือ 10 ตอน คาดว่าจะลงนามสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้างภายในเดือนธันวาคมนี้ เริ่มก่อสร้างภายในเดือนมกราคม 2565 ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี เปิดให้บริการภายในปลายปี 2567

ขณะเดียวกันภายในปี 2565 ทล.จะเริ่มเปิดประมูลงานระบบและจัดเก็บค่าผ่านทาง (O&M) ในรูปแบบ PPP Gross Cost สัมปทาน 30 ปี จากนั้นจะเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในเดือนเมษายน 2565 และเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (บอร์ด PPP) ต่อไป คาดว่าภายในปลายปี 2565 กรมฯจะได้ผู้ชนะการประมูลงานระบบ O&M โดยจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี (ปี 2566-2567) ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปลายปี 2567 พร้อมกับโครงการก่อสร้างทางพิเศษ สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตกกรุงเทพมหานคร ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ที่มีจุดเชื่อมต่อโครงการที่บริเวณบางขุนเทียน หากมีการเปิดให้บริการจะใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางไร้ไม้กั้น (M-Flow) แบบเต็มรูปแบบ

“ในส่วนของการประมูลงานระบบและจัดเก็บค่าผ่านทาง (O&M) ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์รูปแบบการลงทุน รวมทั้งวิเคราะห์ทางด้านการเงินว่าเป็นอย่างไร โดยโครงการฯ ดังกล่าวไม่มีการเวนคืนที่ดิน เนื่องจากรูปแบบการก่อสร้างโครงการกรมฯได้ดำเนินการบนเกาะกลางถนนพระราม2 ซึ่งเป็นทางยกระดับ และเป็นพื้นที่ของกรมฯ ทั้งหมด”

สำหรับด่านเก็บค่าผ่านทางของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) โดยมีทางขึ้น 3 แห่ง และทางลง 3 แห่ง ซึ่งไม่รวมจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดและจุดเชื่อมต่อของโครงการทางด่วนพระราม 3 ซึ่งมีทั้งหมด 6 ด่าน ประกอบด้วย 1.ด่านพันท้ายนรสิงห์ 2.ด่านมหาชัย1 3.ด่านมหาชัย 2 4.ด่านสมุทรสาคร 1 5.ด่านสมุทรสาคร 2 6.ด่านบ้านแพ้ว 1 โดยช่วงที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน – เอกชัย มีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม. 9+731 ในเขตพื้นที่สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร กม. 20+295 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นทางยกระดับ 6 ช่องจราจร ขณะที่ช่วงที่ 2 ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว มีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม. 20+295 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และสิ้นสุดบริเวณ กม. 36+645 ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยออกแบบเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร

ทั้งนี้การกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าผ่านทางแบ่งเป็น 3 ประเภท 1.รถยนต์ 4 ล้อ คิดอัตรา 10 บาท + 2.0 บาทต่อกิโลเมตร (กม.) 2.รถยนต์ 6 ล้อ คิดอัตรา 16 บาท + 3.2 บาทต่อกิโลเมตร (กม.) 3.รถยนต์มากกว่า 6 ล้อ คิดอัตรา 23 บาท + 4.6 บาทต่อกิโลเมตร (กม.) เมื่อคำนวณวิ่งตลอดเส้นทางจากบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว สำหรับรถยนต์ 4 ล้อ คิดอัตรา 64 บาท รถ 6 ล้อ คิดอัตรา 102 บาท และรถมากกว่า 6 ล้อขึ้นไป คิดอัตรา 140 บาท

สำหรับการก่อสร้างงานโยธาทั้ง 10 สัญญา เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับคอนกรีตอัดแรง 6 ช่องจราจร ทางรถกว้าง 27.6 เมตร รวมงานระบายน้ำ บ่อพัก งานไฟฟ้า งานป้ายจราจร งานสีตีเส้นจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ช่วง กม.20+295.417-กม.22+474.000 ระยะทาง 2.178 กิโลเมตร ราคากลาง 1,871.86 ล้านบาท ตอนที่ 2 ช่วง กม.22+474-กม.24+670 ระยะทาง 2.196 กม. ราคากลาง 1,863.044 ล้านบาท ตอนที่ 3 ช่วง กม.24+670-กม.25+734 ระยะทาง 1.064 กม.ราคากลาง 1,911.159 ล้านบาท ตอนที่ 4 ช่วง กม.25+734-กม.26+998 ระยะทาง 1.264 กม.ราคากลาง 1,877.494 ล้านบาท ตอนที่ 5 ช่วง กม.26+998-กม.28+664 ระยะทาง 1.666 กม. ราคากลาง 1,907.936 ล้านบาท ตอนที่ 6 ช่วง กม.28+664-กม.29+772 ระยะทาง 1.108 กม. ราคากลาง 1,865.329 ล้านบาท ตอนที่ 7 ช่วง กม.29+772-กม.31+207.250 ระยะทาง 1.435 กม. ราคากลาง 1,871 ล้านบาท ตอนที่ 8 ช่วง กม.31+207.250-กม.33+366 ระยะทาง 2.158 กม. ราคากลาง 1,911.991 ล้านบาท ตอนที่ 9 ช่วง กม.33+366-กม.35+511 ระยะทาง 2.145 กม.ราคากลาง 1,860.999 ล้านบาท และตอนที่ 10 ช่วง กม.35+511-กม.36+645 ระยะทาง 1.134 กม. ราคากลาง 1,948.034 ล้านบาท

19/11/2564  ฐานเศรษฐกิจ (19 พฤศจิกายน 2564)

แนะนำคู่ค้า