info@icons.co.th 02 810 8892-6 54.80.252.84

เปิดแล้ว ทช.ซ่อมถนน สาย นม.1056 จ.นครราชสีมา แก้ปัญหารถติด

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ทช.เดินหน้าซ่อมถนนสาย นม.1056 จ.นครราชสีมา วงเงิน 77 ล้าน แล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้บริการ หวังแก้ปัญหารถติดเขตพื้นที่อุตสาหกรรม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการซ่อมถนนถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1056 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – บ้านคำไฮ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางรวม 7.994 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 77 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้แล้ว ทั้งนี้ถนนสายดังกล่าวจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง รองรับปริมาณการจราจรจากพื้นที่อุตสาหกรรม เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

สำหรับการก่อสร้างซ่อมแซมถนนฯ นั้นเป็นการซ่อมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้วยวิธีการปรับปรุงคุณภาพวัสดุชั้นทางเดิมแล้วนำกลับมาใช้งานใหม่ (Pavement In – Place Recycling) บนถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1056 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – บ้านคำไฮ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในช่วง กม.ที่ 2+850 ถึง กม.ที่ 4+400 และ ช่วง กม.ที่ 4+640 ถึง กม.ที่ 11+084 โดยขยายผิวจราจรจากเดิมความกว้าง 8 – 9 เมตร เป็นความกว้าง 12 เมตร ปรับปรุงชั้นโครงสร้างพื้นทางและผิวจราจร

ทั้งนี้การซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้วยวิธีการปรับปรุงคุณภาพวัสดุชั้นทางเดิมแล้วนำกลับมาใช้งานใหม่ (Pavement In – Place Recycling) ใช้ระยะเวลาการดำเนินงานที่รวดเร็ว สามารถเปิดการจราจรได้ทันทีหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ สอดคล้องกับสภาพการจราจรในพื้นที่ รวมถึงมีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์จากการปรับปรุงโครงสร้างทางและวัสดุเดิมให้มีความแข็งแรง ปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดเส้นทางให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตามถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1056 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 กับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 และตลอดเส้นทางมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งจึงมีปริมาณการจราจรสูงถึง 6,000 คันต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกและยานพาหนะขนาดใหญ่สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ในช่วงเวลาเร่งด่วนมักเกิดปัญหาการจราจรติดขัด ดังนั้น เพื่อบำรุงรักษาเส้นทางให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ต้านทานน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะ พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

23/11/2564  ฐานเศรษฐกิจ (23 พฤศจิกายน 2564)

แนะนำคู่ค้า