info@icons.co.th 02 810 8892-6 34.231.244.12

FPT ย้ำแบรนด์ผู้นำออฟฟิศเกรด A ใจกลางเมือง อัตราเช่าเกิน 90% ทุกอาคาร

Building News / ข่าวหมวดอาคารทั่วไป

FPT-เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เผยผลการดำเนินงานปี 2563 ยังคงรักษาอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยสูงกว่า 90% ในทุกอาคาร จากการขยายพอร์ตธุรกิจครอบคลุมทั้ง มิกซ์ยูส อาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม และพื้นที่จัดประชุมสัมมนา ทำให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายด้านเศรษฐกิจบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นการรักษาฐานผู้เช่าปัจจุบันและเพิ่มมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายวิทวัส คุตตะเทพ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายโครงการเชิงพาณิชยกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) กล่าวว่า ปี 2563 เป็นปีที่เราต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นครั้งแรก ซึ่งส่งผลกระทบเป็นกว้าง สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม พื้นที่จัดประชุมสัมมนา และศูนย์การค้าได้รับผลกระทบ ผู้ประกอบการต้องหันมาทบทวนและปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้

ทั้งนี้ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่บริษัทยังคงมีความแข็งแกร่ง เนื่องจากมีพอร์ตอาคารสำนักงานกว่า 209,000 ตร.ม. โดยสิ่งที่บริษัทฯ ทำตลอดปีที่ผ่านมา สำหรับอาคารสำนักงาน คือ การบริหารจัดการทรัพยากรและต้นทุนภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อจะรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ภาพรวมตลาดอาคารสำนักงานปี 2563 ความต้องการเช่าหรือขยายพื้นที่สำนักงานรวมลดลงกว่า 50% เมื่อเทียบกับ 1-2 ปีก่อน (2561-2562) แต่บริษัทยังคงรักษาอัตราการเช่าเฉลี่ยสูงกว่า 90% ซึ่งเป็นผลมาจากทุกอาคารของบริษัทเป็นอาคารคุณภาพเกรด A ตั้งอยู่ใจกลางเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ อาทิ เพลินจิต สาทร พระราม 4 และสามย่าน

นอกจากนี้ บริษัทมีกลยุทธ์ในการเลือกผู้เช่ากระจายสัดส่วนในหลายธุรกิจ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเท่านั้น แม้บริษัทยังไม่ได้รับสัญญาณการขอลดพื้นที่หรือยกเลิกการเช่า แต่บริษัทฯ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบหากเกิดการลดพื้นที่ของผู้เช่าและธุรกิจซึ่งเป็นผู้เช่าของบริษัท

สำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) มีการปรับรูปแบบการดำเนินงาน 2 เรื่อง ได้แก่

1.รักษาฐานผู้เช่าปัจจุบัน เน้นสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นในด้านการให้บริการกับผู้เช่า บริษัทดำเนินการรักษาฐานผู้เช่า ด้วยการจัดลำดับค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม โดยมีการเข้าไปพูดคุยกับผู้เช่าทุกรายเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และมาตรการต่างๆ ที่ทางบริษัทบริหารจัดการเพื่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพทางการเงินของผู้เช่าอย่างใกล้ชิด นอกเหนือจากนี้บริษัทไม่คิดค่าเช่าและค่าบริการในธุรกิจที่ถูกสั่งปิดตามประกาศจากภาครัฐ และมีการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม

2.จัดลำดับความสำคัญของงบประมาณ ปรับลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็น และเพิ่มงบประมาณด้านความปลอดภัย บริษัทลดงบประมาณด้านการตลาดและเพิ่มงบประมาณด้านการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย โดยงดเว้นการจัดกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มคน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ

และนำงบประมาณดังกล่าวมาเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย อาทิ การลงทุนในอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์ และเพิ่มความถี่การทำความสะอาดจุดสัมผัสทั้งหมดทุกชั่วโมง ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายลดพนักงาน แม้จะมีบางโซนหรือบางพื้นที่ถูกภาครัฐประกาศให้ปิดกิจการในช่วงล็อคดาวน์

ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล ประเทศไทย มีพื้นที่สำนักงานรวมทั้งสิ้น 5 อาคาร ได้แก่ อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์, เอฟวายไอ เซ็นเตอร์, โกลเด้นแลนด์ และภายใต้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) ได้แก่ อาคารสาทรสแควร์ และอาคารปาร์คเวนเชอร์ คิดเป็นพื้นที่รวมกว่า 209,000 ตารางเมตร มีพนักงานของบริษัทฯ ผู้เช่าชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศกระจายในหลากหลายธุรกิจซึ่งมีผู้ใช้บริการมากกว่า 20,000 คนต่อวัน นับเป็นผู้นำกลุ่มพัฒนาพื้นที่สำนักงานลำดับต้นๆ ของประเทศ

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดกับผู้เช่าพื้นที่สำนักงาน นอกจากมีมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในอาคารสำนักงาน ยังเข้าไปดูแลผู้เช่าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เช่าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ พร้อมสร้างความมั่นใจว่าผู้เช่าและผู้ปฎิบัติงานภายในอาคารจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด โดยให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าและการรักษาฐานผู้เช่าปัจจุบัน ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ ที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง จึงทำให้บริษัทฯสามารถรักษารายได้ และดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลางวิกฤตและความผันผวน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีอัตราการเช่าพื้นที่ทดแทน (Replacement) ที่ดี แม้มีผู้เช่าย้ายออกก็สามารถหาผู้เช่าทดแทนได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันพื้นที่สำนักงานของบริษัทฯ ล้วนเป็นอาคารเกรด A และตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมืองเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทั้งรถไฟฟ้า BTS และ MRT จึงเป็นที่ต้องการของผู้เช่าที่มองหาอาคารที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานอยู่เสมอ” นายวิทวัสกล่าว

1/2/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (1 กุมภาพันธ์ 2564)

แนะนำคู่ค้า