info@icons.co.th 02 810 8892-6 34.231.244.12

เจ้าท่า ขุดลอกร่องน้ำคลองสน-ตราด แก้น้ำตื้นเขิน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมเจ้าท่า เดินหน้าขุดลอกร่องน้ำคลองสน จังหวัดตราด แก้ไขร่องน้ำตื้นเขิน หวังผู้ใช้ร่องน้ำสามารถเข้าออกได้สะดวกและปลอดภัยตลอดเวลา

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (เจ้าท่า) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯได้ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำคลองสน เกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน ขณะเดียวกันร่องน้ำคลองสน เป็นร่องน้ำเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ ชาวประมงพื้นบ้านและเรือท่องเที่ยวใช้ผ่านเข้าออก ปัจจุบันเกิดความตื้นเขินจากตะกอนทราย ดิน ที่สะสมภายในร่องน้ำเป็นเวลานาน ทำให้เรือไม่สามารถเข้าออกได้ตลอดเวลา ซึ่งกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าภารกิจตามแผนงานขุดลอกและนโยบายกระทรวงคมนาคม ได้เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองสน อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ดำเนินการโดยเรือเจ้าท่าข.23 เรือเจ้าท่า 223 ระยะทาง 950 เมตร ความลึก 2.00 เมตรจากน้ำลงต่ำสุด ปริมาณวัสดุขุดลอก 119,973 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันสามารถดำเนินการขุดลอกได้ระยะทาง 789 เมตร คิดเป็นผลงานร้อยละ 76.36

สำหรับเป้าหมายการขุดลอกจะทำการขุดลอกให้ได้ความกว้าง ความลึกตามเกณฑ์ ซึ่งจะสามารถช่วยระบายน้ำจากชายฝั่งยามฤดูน้ำหลากอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดแหล่งอาหารตามธรรมชาติ สัตว์น้ำเข้ามาหากินตามกลไกระบบนิเวศน์มากขึ้น สำหรับปัญหาอุปสรรค วัสดุที่ได้จากการขุดลอกนั้น เป็นตะกอนดินและทรายที่ตื้นเขิน สะสม หนาแน่น ทำให้ปฏิบัติได้ค่อนข้างช้า เพราะต้องระวังความเสียหายต่ออุปกรณ์ขุดลอก แต่เนื่องจากสภาพอากาศ บริเวณเกาะช้างมีความปลอดโปร่ง ทะเลเรียบ จึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและคาดว่าเสร็จภารกิจได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

7/2/2564  ฐานเศรษฐกิจ (7 กุมภาพันธ์ 2564)

แนะนำคู่ค้า