info@icons.co.th 02 810 8892-6 35.172.111.71

ทช.ทุ่มงบ 291 ล้าน เร่งสร้างสะพานข้ามคลองดู เชื่อมเกาะสตูล

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ทช.เดินหน้าสร้างสะพานข้ามคลองดู วงเงิน 291 ล้านบาท หวังเชื่อมเกาะสตูล คาดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2565 ประหยัดเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลในกรณีเกิดภัยพิบัติในอนาคต

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 291 ล้านบาท ปัจจุบันมีผลงานความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 22 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปและงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะฐานรากช่วงกลางน้ำ ได้ก่อสร้างสะพานแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 1,320 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตต่อเชื่อม ยาว 1,742 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ บริเวณบ้านตันหยงละไน้ ถึง บ้านสุไหงมูโซ๊ะ ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 โดยระหว่างการก่อสร้าง ทช.จะจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จำนวน 4 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด

ส่วนของที่ตั้งโครงการซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เพื่อขอใช้พื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ โดย ทช.ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีมติเห็นชอบ จากนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบให้โครงการใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาจังหวัดสตูลขอให้ ทช.พิจารณาสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู เนื่องจากจังหวัดสตูลได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนบ้านสุไหงมูโซ๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ถึงหมู่บ้านมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะตั้งอยู่ใกล้กับบ้านตันหยงละไน้ หมู่ที่ 1 บนฝั่งแผ่นดินใหญ่ ยังไม่มีถนน/ไฟฟ้า ทำให้การเดินทางระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่เป็นไปด้วยความยากลำบาก รวมทั้งการเดินทางด้วยเรือต้องอาศัยจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเลและเสี่ยงภัยคลื่นลมในช่วงมรสุม ขณะเดียวกันโครงการฯ นี้จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนบนเกาะบ้านสุไหงมูโซ๊ะ ให้สามารถเดินทางเชื่อมระหว่างเกาะกับบนฝั่งแผ่นดินใหญ่บ้านตันหยงละไน้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาลเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรืออพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติในอนาคต ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและประมงให้กับประชาชนในพื้นที่ สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

5/3/2564  ฐานเศรษฐกิจ (5 มีนาคม 2564)

แนะนำคู่ค้า