info@icons.co.th 02 810 8892-6 35.172.111.71

แอสเซทไวส์ รายได้พุ่ง60% แม้ปี’63อสังหาฯเผชิญความท้าทาย

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่อสังหาริมทรัพย์เผชิญความท้าทายอย่างมาก แต่สำหรับแอสเซทไวส์นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการพัฒนาและเติบโต

โดย ณ สิ้นปี 2563 บริษัทได้พัฒนาโครงการไปแล้วถึง 33 โครงการมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 30,400 ล้านบาท ทั้งนี้โครงการพร้อมอยู่ (Ready-to-move Projects) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 บริษัทมีห้องของโครงการพร้อมอยู่คงเหลือในปีคิดเป็นมูลค่า 4,094 ล้านบาท และบริษัทจะมีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 คิดเป็นมูลค่า 6,694 ล้านบาท โดยโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 อาทิ บ้านภูริปุรี ทาวน์โฮม ลาดพร้าว 41 (Baan Puripuri Townhome Ladprao 41), แอทโมซ แจ้งวัฒนะ (Atmoz Chaengwattana) ฯลฯ

ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทสามารถรับรู้รายได้ถึง 4,205 ล้านบาท เติบโตจากปี 2562 ถึง 60% และด้วยการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น 44.2% ทำผลกำไรสุทธิได้ถึง 871 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ 20.6% ซึ่งจัดเป็นอัตราที่สูงน่าพอใจ

16/3/2564  แนวหน้า (16 มีนาคม 2564)

แนะนำคู่ค้า