info@icons.co.th 02 810 8892-6 35.172.111.71

เปิดใช้เทอร์มินอล 3 “สนามบินกระบี่” รับไฮซีซั่น ดีเดย์ ต.ค.นี้

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

“กรมท่าอากาศยาน” ลงพื้นที่สนามบินกระบี่ ดูความคืบหน้างานก่อสร้าง ดีเดย์ ต.ค.นี้ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 สร้างเสร็จเปิดใช้รับไฮซีซั่น รองรับผู้โดยสารได้ 8 ล้านคน/ปี

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2564 นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลงพื้นที่ท่าอากาศยานกระบี่ เพื่อประชุมตรวจรับงานการดำเนินโครงการ ตรวจรับงานและรับทราบข้อปัญหา อุปสรรคการดำเนินการ

เพื่อติดตามโครงการต่าง ๆ ได้แก่ 1.ก่อสร้างลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน โดยกลุ่มที่ปรึกษาฯ นำโดยบริษัทวีเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัทผู้รับจ้างฯ กิจการร่วมค้า ที.พี.พี.ซี ก่อสร้างเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2564

2.ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างทางขับขนานพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน วงเงิน 941.9 ล้านบาท สัญญาเริ่ม 29 ต.ค. 2563 ถึง 16 เม.ย. 2566 มี บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการจำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง โดยกลุ่มที่ปรึกษาฯ นำโดย บริษัท วีเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รายงานความก้าวหน้แล้ว 1.214% คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามกำหนด จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถของทางวิ่ง ในการรองรับอากาศยานขึ้นลงได้จาก 8 ลำต่อชั่วโมง เป็น 24 ลำต่อชั่วโมง

3.ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1, 2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ วงเงิน 2,923 ล้านบาท มีบริษัทเซ๊าท์อื๊สเอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารฯ และบริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ท่าอากาศยานกระบี่ ใช้งานได้ในเดือน ต.ค. 2564 เพื่อให้ทันกับช่วง High Season

ทั้งนี้เมื่องานก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ ผู้โดยสารให้กับท่าอากาศยานกระบี่จากเดิมรองรับผู้โดยสารได้ 1,500 คนต่อชั่วโมง เป็น 3,000 คนต่อชั่วโมง หรือจาก 4 ล้านคนต่อปี เป็น 8 ล้านคนต่อปี ในขณะที่อาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ปรับปรุงจากหลังเดิม จะสามารถรองรับรถยนต์ได้สูงสุด 2,700 คัน

18/3/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (18 มีนาคม 2564)

แนะนำคู่ค้า