info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.229.124.74

“คมนาคม” ล้างท่อ เมกะโปรเจ็กต์

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

“คมนาคม” สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเซ็น ลงนามสัญญาภายในเดือนมี.ค.นี้ รถไฟไทย-จีน 4 สัญญา-ระบบด่านเก็บเงิน 2 มอเตอร์เวย์ ตั้งเป้าเบิกจ่ายงบลงทุนเต็ม 100% ภายในส.ค. ทล.ลุยจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่ม 74 โครงการ คาดปิดดีล มิ.ย.64

กระทรวงคมนาคมเร่งรัด ลงนามในสัญญาโครงการขนาดใหญ่ ภายในเดือนมีนาคม ซึ่งโครง การที่พร้อม ได้แก่รถไฟไทย-จีน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) 4สัญญา และกรมทางหลวง ระบบเก็บค่าผ่านทางและการบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์)บางใหญ่-กาญจนบุรี ขณะ มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา ต้องเลื่อนการลงนาม ออกไป เดือนเมษายน 2564 เนื่องจากติดปัญหา แก้ไขแบบก่อสร้าง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ กระทรวงมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง ลงนามสัญญาโครงการ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ ขณะเดียวกัน ต้องเร่งรัดหน่วยงานข้าราชราชการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564 ให้ทันภายในเดือนสิงหาคม และรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

สำหรับงบปี 2564 ได้รับจัดสรร227,894 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 39,279 ล้านบาท คิดเป็น 17.24% และงบลงทุน 188,615 ล้านบาท คิดเป็น 82.76% โดยแผนเบิกจ่ายงบลงทุน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา วงเงิน 38,434 ล้านบาท คิดเป็น 20.38% ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 28,459 ล้านบาท คิดเป็น 15.10% ตั้งเป้าเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ 100% วงเงิน 188,615 ล้านบาท ภายในเดือนสิงหาคม 2564ส่วนแผนลงนามในสัญญาที่ได้รับงบ ปี 2564 โครงการลงทุนวงเงิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564) 3 หน่วยงาน 16 โครงการ วงเงิน 3,620 ล้านบาท ประกอบด้วย กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 1 โครงการ วงเงิน 360 ล้านบาท กรมทางหลวง (ทล.)14 โครงการ วงเงิน 3,020 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 1 โครงการ วงเงิน 240 ล้านบาทคาดว่าจะลงนาม สัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ขณะแผนลงนามสัญญาของรายการที่ได้รับงบปี 2564 ในส่วนของรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ 233 โครงการ วงเงิน 10,635 ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว 52 โครงการ วงเงิน 313.02 ล้านบาท หลังจากนั้นคาดว่าภายในเดือนมีนาคม 2564 จะลงนามอีก 68 โครงการ วงเงิน 1,760 ล้านบาท และภายในเดือนเมษายน 2564 จะลงนามอีก 113 โครงการ วงเงิน 8,561 ล้านบาท ส่วนแผนการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุนปีเดียว 9,606 โครงการ วงเงิน 84,271 ล้านบาท ลงนามแล้ว 8,830 โครงการ วงเงิน 73,583 ล้านบาท หลังจากนั้นภายในเดือนมีนาคม 2564 จะลงนามสัญญาเพิ่มอีก 768 โครงการ วงเงิน 10,351 ล้านบาท และคาดว่าภายในเดือนเมษายน 2564 จะลงนามเพิ่ม อีก 7 โครงการ วงเงิน 330 ล้านบาทสัญญาโครงการใหญ่

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่าการลงนามสัญญาในปีงบ 2564 โครงการใหม่ แบ่งเป็น 2 ส่วน 1.โครงการงบปีเดียว 4,380 โครงการ 2.งบผูกพัน 46โครงการ ปัจจุบันโครงการงบผูกพันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 74 โครงการ คาดว่าจะลงนามครบทุกโครงการภายในเดือนมิถุนายน 2564 และโครงการปีเดียว 10 โครงการ คาดลงนามได้เดือนมีนาคมนี้ ขณะเดียวกันพบว่ามีโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แบ่งเป็น โครงการปีเดียว 4,455 โครงการและงบผูกพัน 64 โครงการ“ทั้งนี้โครงการงบผูกพัน 138 โครงการ ที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ต้องเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ มั่นใจว่าทุกโครงการจะลงนามได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้”สำหรับโครงการงบผูกพันปีงบ 2564 เช่นโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทล.หมายเลข 304 จ.นครราชสีมา วงเงิน 1,580 ล้านบาท ทล.หมายเลข 202 อ.สุวรรณภูมิ-ยโสธร วงเงิน 1,110 ล้านบาท ทางเลี่ยงเมืองเชียงของวงเงิน 1,100 ล้านบาท ทล.หมายเลข 365 เลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ วงเงิน 1,150 ล้านบาท ทล.หมายเลข1202 พะเยา-บ.สันต้นแหน วงเงิน 1,100 ล้านบาท ฯลฯนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า การลงนามในปีงบ2564 ส่วนโครงการปีเดียว ขณะนี้ลงนามใกล้แล้วเสร็จ ขณะโครงการงบผูกพัน อยู่ระหว่างเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างและออกประกาศราคากลางในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ เป็นต้น

26/3/2564  ฐานเศรษฐกิจ (26 มีนาคม 2564)

ช่องยูทูปของ iCONS