info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.92.91.54

ครม. รับทราบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวลำภูแห่งใหม่ บนที่ดิน สปก.1.5 ไร่

Education News / ข่าวหมวดการศึกษา

ครม.รับทราบความคืบหน้าเยียวเหยื่อโศกนาฏกรรมหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2 จัดหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่บนพื้นที่ สปก.หนองบัวลำภู 1.5 ไร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

โดยสรุปมีผู้เสียชีวิต จำนวน 37 ราย (รวมผู้ก่อเหตุ) ผู้บาดเจ็บสาหัส 7 ราย แพทย์อนุญาตให้รักษาฟื้นฟูที่บ้าน 2 ราย คงรักษาตัวในโรงพยาบาล 5 ราย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้การฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและสมาชิกครอบครัว รวม 199 ราย

สำหรับผลการดำเนินการให้ความความช่วยเหลือฟื้นฟูเพื่อคืนสู่วิถีชีวิตปกติ ดังนี้ การช่วยเหลือเยียวยาทางด้านจิตใจ อาทิ ทีมปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต (Case Manager : CM) เป็นผู้จัดการรายกรณีประจำครอบครัว พิธีบายศรีสู่ขวัญ : “ผูกข้อมือเพื่อนบ้าน เพื่อนใจ”

การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก อาทิ ประสานขอความช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนให้ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาจนจบหลักสูตรของสถานศึกษาเอกชน ประสานขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จัดหาทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับปริญญาตรีโดยประสานขอสนับสนุนทุนการศึกษาจากภาคเอกชน

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ได้แก่ บ้านที่มีคนพิการ บ้านที่มีผู้สูงอายุ และบ้านผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องครัว เทพื้นปูกระเบื้อง ฝาผนัง หลังคา และระบบไฟฟ้า ปรับปรุงห้องน้ำ ทั้งนี้จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยครบ 40 หลังให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565

เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ สร้างโอกาสเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐ โดยร่วมดำเนินการและประสานงานให้ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงสิทธิและบริการ อาทิ ร่วมกับกรมการปกครองออกบัตรประจำตัวประชาชนและใบสูติบัตรให้แก่เด็กในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบซึ่งขาดโอกาสการเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐ ช่วยเหลือการบันทึกข้อมูลเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และขอทราบผลการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมการยื่นประสานงานการประเมินความพิการเพื่อให้เข้าถึงสิทธิและบริการอื่น ๆ มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

แผนการเสริมสร้างความมั่นคงในชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ พร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมประจำตำบล 3 ตำบลที่มีผู้ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ ตำบลด่านช้าง และตำบล กุดแห่ เพื่อดูแลทุกข์สุข และบำรุงขวัญกำลังใจของประชาชน

จัดหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ได้รับการสนับสนุนพื้นที่ในการก่อสร้างจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพื้นที่ด้านข้างของสำนักงาน จำนวน 1.5 ไร่ โดยมีภาคเอกชนและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณดำเนินการก่อสร้าง พร้อมขอใช้พื้นที่โรงเรียนหนองกรุงศรีโพธิ์ศรีสมพรเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั่วคราว

1/11/2565  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 1 พฤศจิกายน 2565)

ช่องยูทูปของ iCONS