info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.107.249

MEA เล็งใช้ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน เชื่อมสายสีเหลือง

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

MEA รุกระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน นำร่องรถไฟฟ้าสายสีเหลือง กว่า 6 กม. บนถนนเทพารักษ์ เตรียมรื้อถอนเสาไฟในปี 66 หวังพัฒนาระบบไฟฟ้า ปรับทัศนียภาพรอบกรุง

นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ถนนเทพารักษ์) โดยมีผู้แทนจากองค์กร และหน่วยงานภาคธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแผนดำเนินงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งงานทั้งหมดจัดขึ้นภายใต้มาตรการคัดกรองโรค COVID-19 และการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK อย่างเคร่งครัด ณ โรงแรม The Color Living ถนนเทพารักษ์

ที่ผ่านมา MEA ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่องนั้น ล่าสุด MEA จะดำเนินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง บนถนนถนนเทพารักษ์ ช่วงถนนสุขุมวิท - ถนนศรีนครินทร์ รวมระยะทาง 6.6 กิโลเมตร คาดว่าจะสามารถรื้อถอนเสาไฟฟ้าได้ในปี 2566 โดย MEA จะดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ของทุกวันเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อการจราจร

สำหรับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั้น แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงถนนลาดพร้าว-ถนนศรีนครินทร์ และช่วงถนนเทพารักษ์ รวมระยะทางทั้งหมด 15.8 กิโลเมตร โดยการก่อสร้างของโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานก่อสร้างฐานอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานลากสายไฟฟ้าใต้ดิน และการเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟจากสายอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานครั้งนี้จะช่วยพัฒนาเสถียรภาพ และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ในอนาคต รวมถึงช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม ตลอดจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้แสดงความคิดเห็น พร้อมให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ MEA ได้นำมาพิจารณาปรับปรุงแผนงานให้มีความเหมาะสม และส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

23/3/2565  ฐานเศรษฐกิจ (23 มีนาคม 2565)

แนะนำคู่ค้า