info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.107.249

ภูเก็ต ดันเมกะโปรเจ็กต์ LRT-ทางด่วนทันจัด Expo

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กรอ.ภูเก็ตเร่งผลักดันเมกะโปรเจ็กต์ ทั้งรถไฟฟ้า-ทางด่วนให้เสร็จทันก่อนงาน Expo 2028 นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2565 ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างหลัก ๆ ทุกโครงการน่าจะเสร็จก่อนกลางปี 2569-2570 เพื่อรองรับการจัดงาน World Specialised Expo 2028 ที่เป็นเป้าหมายของจังหวัดภูเก็ต

นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการขนส่งและจราจรในภูมิภาค สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (LRT) ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง ระยะทาง 41.7 กม. วงเงินลงทุน 30,155 ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะส่งรายงานได้เดือน มี.ค.นี้ และ รฟม.อยู่ระหว่างเตรียมการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด และในวันที่ 30 มีนาคม 2565 จะประชุมหารือการกำหนดราคาค่าโดยสาร โดยให้พิจารณาเพิ่มกรณีการคำนวณค่าโดยสารแบบ zoning ซึ่งอาจทำให้ค่าโดยสารลดลง และวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะประชุมเรื่องนี้เร่งด่วนในการพิจารณามูลค่าลงทุน รายได้ ความคุ้มทุนของโครงการ ส่วนรายงาน PPP คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2566 จะดำเนินการตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนฯ รวมถึงงานก่อสร้างโยธา สามารถดำเนินการคัดเลือกเอกชน PPP ระหว่างเดือน มิ.ย. 67-ธ.ค. 68 ก่อสร้างเดือน ม.ค. 69-พ.ค. 71 เปิดให้บริการเดือน มิ.ย. 71

ผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รายงานความคืบหน้าโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตองว่า ครม.อนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65 ให้ดำเนินโครงการในรูปแบบ PPP net cost ระยะเวลาสัมปทาน 35 ปี ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกเอกชน ตามขั้นตอน พ.ร.บ.การร่วมลงทุนฯ 2562 จากนั้นเดือน ธ.ค. 65-มี.ค. 66 จะประกาศเชิญชวนเอกชน และเดือน พ.ย. 66 จะเสนอ ครม.พิจารณาและลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน ส่วนการขออนุมัติ พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเดือน ก.พ. 65-ต.ค. 67 คาดว่าเริ่มก่อสร้างเดือน ธ.ค. 66 และเปิดให้บริการเดือน ธ.ค. 70

ส่วนความคืบหน้าโครงการเชื่อมโยงอุโมงค์ป่าตองกับถนนสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ ภูเก็ต ระยะทาง 30 กม. มูลค่า 30,456 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบกรอบรายละเอียดโครงการ คาดว่าจะเริ่มศึกษาความเหมาะสมเดือน มี.ค.นี้ จะเริ่มก่อสร้างเดือน ธ.ค. 67 และเปิดบริการเดือน ธ.ค. 70

นายพิจักษณ์ ศรชนะ แขวงทางหลวงภูเก็ต ผู้แทนกรมทางหลวง กล่าวว่า ความคืบหน้าโครงการขยายถนนทางหลวงหมายเลข 4027 บ้านพารา-บ้านเมืองใหม่ มีการออกแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างพิจารณา EIA ชุดใหญ่ คาดว่าจะสามารถบรรจุแผนของบประมาณก่อสร้าง ประมาณปีงบประมาณ 2567 วงเงินก่อสร้าง รวม 2,685,078,774.00 บาท สมมุติว่าถ้าเข้าสู่กระบวนการก่อสร้างในปี 2567 จะแล้วเสร็จในปี 2569

30/3/2565  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (30 มีนาคม 2565)

แนะนำคู่ค้า