info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.210.151.5

ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ 2 ปี 2 เดือนบนเก้าอี้ผู้ว่าการ กคช.

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

22 กรกฎาคม 2563 เป็นวันแรกของการทำงานบนตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ของ “ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ” ล่าสุด ได้สรุปผลงาน 2 ปี 2 เดือนเมื่อต้นเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา

46 ปีสร้างแล้ว 7.47 แสนหน่วย

สำหรับความก้าวหน้าผลงานพัฒนาที่อยู่อาศัยนับตั้งแต่ปี 2519-31 กรกฎาคม 2565 ทำไปแล้วทั้งสิ้น 746,616 หน่วย

โดยมีจุดเปลี่ยนเล็ก ๆ จากผลกระทบสถานการณ์โควิด ซึ่ง กคช.ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจากการ “สร้างบ้านเพื่อขาย” มาเน้น “สร้างบ้านเช่า” ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัย ในอัตราค่าเช่าที่รับภาระได้อย่างทั่วถึง ภายใต้ 2 แบรนด์หลักที่แบ่งงานกันทำ ได้แก่ “บ้านเคหะสุขประชา” หรือโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ กับ “บ้านเคหะสุขเกษม” สำหรับคนวัยเกษียณ

วิธีการมีการนำโครงการบ้านเอื้ออาทรเดิมแต่สร้างค้างหรือที่ “ผู้ว่าฯ ทวีพงษ์” เรียกว่า sunk cost มาปรับเป็นบ้านเช่าสำหรับผู้สูงอายุและข้าราชการวัยเกษียณ

รวมทั้งโครงการอาคารเช่าที่สร้างขึ้นใหม่ และการรับคืนอาคารเช่าเหมาจากเอกชนมาบริหารจัดการเอง เพื่อลดภาระค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคให้แก่ผู้อยู่อาศัยไปพร้อมกัน

ความคืบหน้าบ้านเคหะสุขประชา สร้างนำร่อง 2 โครงการ ได้แก่ บ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า 270 หน่วย ก่อสร้างคืบหน้า 95.70% กับบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง 302 หน่วย คืบหน้าก่อสร้าง 93%

นอกจากนี้ กคช.ลงนามสัญญาเช่าที่ดินร่วมกับ “บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)” ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ กคช.ถือหุ้น 49% เพื่อก่อสร้างและประกอบการค้าเชิงพาณิชย์พร้อมบริหารพื้นที่ (ตลาด) บ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 ขนาดเนื้อที่ 3 ไร่ เวลาเช่า 15 ปี นับตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2565-19 พฤษภาคม 2580

และ กคช.มอบหมายให้ “บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จํากัด” ทำ feasibility โครงการบ้านเคหะสุขประชา โดยวิธีการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการลำลูกกา คลอง 12 ปทุมธานี 2.โครงการวังน้อย พระนครศรีอยุธยา 3.โครงการธรรมศาลา นครปฐม

ขณะที่โครงการบ้านเคหะสุขเกษม “บ้านเช่าสำหรับผู้สูงอายุและข้าราชการวัยเกษียณ” จัดบิ๊กอีเวนต์มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดบ้านเคหะสุขเกษม สมุทรปราการ (เทพารักษ์) เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ ที่ตั้งโครงการขนาด 126.5 ไร่ ซอยที่ดินไทย ถนนเทพารักษ์ แบ่งพัฒนา 4 เฟส รวม 4,089 หน่วย เป็นอาคารชุดสูง 5 ชั้น (มีลิฟต์) ตัวห้องมีพื้นที่ใช้สอย 23-33 ตารางเมตร

นอกจากนี้ กคช.เดินหน้าอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยสูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 28-30 ตารางเมตร โดยชั้นที่ 1 ออกแบบหลักอารยสถาปัตย์ (universal design) ค่าเช่า 1,400-2,500 บาท ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่ 6 โครงการ รวม 1,164 หน่วย อยู่ระหว่างให้ประชาชนลงทะเบียนจองสิทธิเช่า 2 โครงการ 157 หน่วย อยู่ระหว่างก่อสร้าง 9 โครงการ 3,813 หน่วย

บริหารเอง-ลดค่าใช้จ่ายผู้เช่า

ควบคู่กับขอรับคืนอาคารเช่าจากบริษัทเอกชนที่ครบสัญญา แล้วนำกลับมาบริหารเองเพื่อให้ผู้เช่าได้จ่ายค่าเช่าโดยตรงกับการเคหะฯ มีผลทำให้ค่าเช่าลดลง มีเป้าหมายรับคืนอาคารเช่าเหมาจากเอกชนไม่รวมหน่วยงานของรัฐ 60 สัญญา รวม 32,632 หน่วย ปัจจุบันมีเอกชนส่งมอบคืนแล้ว 52 สัญญา 27,989 หน่วย มีผู้เช่ารายย่อยมาทำสัญญาตรงกับ กคช.แล้ว 10,303 หน่วย

โดยผู้เช่าจ่ายค่าเช่าถูกลงกว่าเดิม 411-6,243 บาท/หน่วย/เดือน ลดลงเฉลี่ย 54 % จ่ายค่าไฟลดลงเฉลี่ย 32 บาท/หน่วย/เดือน จ่ายค่าน้ำลดลงเฉลี่ย 15 บาท/หน่วย/เดือน และไม่ต้องจ่ายค่าเก็บขยะ

อัพเดตการขายและสินเชื่อ กคช.มีโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยมีคณะกรรมการบริหารการให้สินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย (คบส.) เป็นผู้พิจารณาให้สินเชื่อกับลูกค้า วงเงินสะสมอนุมัติแล้ว (ปีงบประมาณ 2563-พฤษภาคม 2565) 966.825 ล้านบาท รวม 1,490 หน่วย (ลูกค้าทั่วไป 1,307 ราย กลุ่มเปราะบาง 183 ราย) คิดเป็น 101% เกินงบประมาณจัดสรร 9.596 ล้านบาท

ส่วนการขายที่อยู่อาศัยในปีงบประมาณ 2565 ตั้งเป้าขาย 6,203 หน่วย แบ่งเป็นบ้านเอื้ออาทร 2,108 หน่วย, เคหะชุมชน 121 หน่วย, โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 (2557-2560) 3,877 หน่วย, โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า TOD 30 หน่วย, บ้านสวัสดิการข้าราชการ 49 หน่วย และบ้านเคหะกตัญญูคลองหลวง 1 จำนวน 18 หน่วย

ปัจจุบันมียอดขายสะสม ณ กรกฎาคม 2565 จำนวน 7,793 หน่วย มากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 1,590 หน่วย

สำหรับยอดการส่งมอบที่อยู่อาศัยตั้ง เป้าจำนวน 5,621 หน่วย ส่งมอบแล้ว 5,650 หน่วย มากกว่าเป้า 29 หน่วย

ไฮไลต์คะแนน ITA อันดับ 1

ไฮไลต์ด้านความภาคภูมิใจอยู่ที่ปี 2565 กคช.ได้คะแนน ITA-ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 97.96 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม เพิ่มสูงขึ้น 0.03 คะแนนจากปี 2564

โดย 97.93 คะแนนดังกล่าวถือเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และอันดับ 5 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมการประเมินจำนวน 51 แห่งด้วยกัน รวมทั้งได้ระดับผลการประเมิน AA ในระดับประเทศ

“ผมขอขอบคุณทีมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะฯ ทุกคน ที่มีส่วนช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ กคช.ได้รับผลประเมิน ITA อยู่ในระดับ AA ของประเทศ”

8/9/2565  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (8 กันยายน 2565)

ช่องยูทูปของ iCONS