info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.192.48.196

พฤกษาผนึกยักษ์สิงคโปร์ “แคปปิตอลแลนด์” ตั้งกองทุนเวลเนส C-WELL บุกอาเซียน

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

CapitaLand (CLI) บริษัทยักษ์ใหญ่สิงคโปร์ จับมือ พฤกษา โฮลดิ้ง จัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพ “CapitaLand Wellness Fund” หรือ C-WELL ลงทุนเริ่มต้น 8,750 ล้านบาท เจาะตลาดไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นหลัก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH

กล่าวว่า พฤกษาฯ ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ แคปปิตอลแลนด์ อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด (CapitaLand Investment Limited) ยักษ์ใหญ่ด้านจัดการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก

จัดตั้งกองทุน CapitaLand Wellness Fund หรือ C-WELL รองรับแนวโน้มดีมานด์โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการดูแล “ผู้สูงอายุ”

พฤกษา จัดตั้งกองทุนเวลเนส C-WELL

รายละเอียด “CapitaLand Wellness Fund” หรือ C-WELL ใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 8,750 ล้านบาท (350 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)

ตามแผนจะระดมทุนเพิ่มอยู่ที่ 12,500 ล้านบาท (500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) และมีสิทธิ์ขยายกองทุนเพิ่มเป็น 25,000 ล้านบาท (1,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)

ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินเป้าหมายจากการลงทุนสูงถึง 72,500 ล้านบาท (2,900 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) เมื่อดำเนินการเต็มรูปแบบ

จับโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ด้านสุขภาพที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกองทุนจะมุ่งเจาะตลาดไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นหลัก

โดยปี 2565 ที่ผ่านมา พฤกษาเริ่มนำแนวคิดด้านการดูแลสุขภาพจากหลากหลายภาคส่วน รวมถึงการดูแลระดับชุมชน Universal Design การออกแบบ Multi Gen Living มาใช้ในการพัฒนาโครงการ

สำหรับความร่วมมือผ่านกองทุน C-WELL นี้ มีเป้าหมายใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Ascott Hospitality ของ CLI และโรงพยาบาลวิมุต ในเครือ PSH

เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน และการปรับปรุงสินทรัพย์ในอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพ

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย “อยู่ดี มีสุข” และกลยุทธ์การลงทุนขยายธุรกิจใหม่ การกระจายสินทรัพย์ และการสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอให้กับกลุ่มธุรกิจ PSH ด้วย

สำหรับกองทุน C-WELL จะมี CLI เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน มีเป้าหมายที่จะลงทุนในโครงการเดี่ยว หรือมิกซ์ยูส เพื่อรองรับฐานลูกค้าที่หลากหลาย

เช่น โครงการโรงแรมและที่อยู่อาศัยเพื่อสุขภาพ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลเฉพาะทาง ศูนย์พักฟื้นพร้อมบริการทางการแพทย์ โซลูชันที่พักอาศัยเพื่อสุขภาพและไลฟ์สไตล์

โดยพฤกษาจะนำความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์จากโรงพยาบาลวิมุต ในเครือพฤกษาที่มีจุดมุ่งหมายองค์กร “ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต อยู่ดี มีสุข” เข้ามาบริหารจัดการ ส่งเสริมสุขภาพ และให้บริการทางการแพทย์

ขณะเดียวกัน The Ascott Limited ในเครือ CLI พันธมิตรที่แข็งแกร่ง นำประสบการณ์ในการบริหารจัดการสินทรัพย์เข้ามาบริหารสินทรัพย์ของกองทุน C-WELL

ทั้งนี้ จากข้อมูลทางประชากรและการเติบโตของตลาดผู้สูงวัยในภูมิภาคนี้ มีส่วนผลักดันให้เกิดความต้องการในบริการ และที่พักอาศัยด้านสุขภาพ โดยให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดีตามช่วงวัย

เนื่องจากคนส่วนใหญ่สนใจการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และเชิงป้องกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ในส่วนของสูงวัยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจำนวนเพิ่มขึ้นเกิน 55 ล้านคน คาดการณ์ว่าจะมีการใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลต่อคนเพิ่มขึ้น

และจากข้อมูล Global Health Data Exchange การใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลสำหรับประเทศไทยจากเดิม 323 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2563 เพิ่มเป็น 627 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2593

และสิงคโปร์จากเดิม 3,512 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2563 เพิ่มเป็น 5,425 ลอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2593

การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ เกิดจากการใส่ใจในเรื่องสุขภาพของผู้คนที่มากขึ้นเรื่อย ๆ จากการลงทุนในเชิงป้องกันในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ รวมถึงการดูแลสุขภาพมากขึ้น

ประเมินว่าภายในปี 2573 ประเทศไทยและสิงคโปร์ จะก้าวเข้าสู่ประเทศสังคมผู้สูงอายุ มีประชากรผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่า 21% และ 24% ตามลำดับ

เป็นสาเหตุให้การลงทุนด้านนี้ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น

อีกทั้งยุคหลังสถานการณ์โควิด การลงทุนด้านสุขภาพในเชิงป้องกันมีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากเพิ่มโอกาสการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมโดยรวม

C-WELL จึงมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มความต้องการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ความสะดวกสบาย และคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น

ด้านนางแพทริเซีย โกช กรรมการผู้จัดการ แคปปิตอล แลนด์ อินเวสเม้นท กรุ๊ป (CLI) เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนนี้เป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่เราจะรุกธุรกิจไปยังอาเซียนให้มากขึ้น ด้วยการขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปสู่การดูแลสุขภาพ

อีกทั้งเราเห็นโอกาสและศักยภาพของมูลค่าตลาดสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงวัย รวมถึงการที่ผู้คนมีอายุที่ยืนยาวขึ้น รายได้สุทธิที่สูงขึ้น และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้นความนิยมในอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพในภูมิภาคนี้จึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“การผนึกกับ PSH จะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง และสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ C-WELL ในการเปิดโอกาสให้นักลงทุนและพันธมิตรได้เข้ามามีส่วนร่วมกับธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง” นางแพทริเซียกล่าว

อนึ่ง สำหรับ C-WELL นับเป็นกองทุนที่ 2 ที่ PSH และ CLI ร่วมกันจัดตั้งขึ้น ในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง

โดยปี 2565 ที่ผ่านมา ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน CapitaLand SEA Logistics Fund มูลค่ากว่า 2.5 หมื่นล้านบาท

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการคลังสินค้าอัจฉริยะ กระจายสินค้าให้บริการครอบคลุมทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1/11/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 1 พฤศจิกายน 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS