info@icons.co.th 02 810 8892-6 100.28.227.63

ทล.ขยายเวลายื่นข้อเสนอร่วมลงทุน ที่พักริมทางมอเตอร์เวย์สาย 7 พร้อมเปิดเหตุผล

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงขยายเวลาการยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนฯ โครงการที่พักริมทาง (Rest Area) บนมอเตอร์เวย์สาย 7 ออกไปอีก 1 เดือน กำหนดวันรับซองเอกสารข้อเสนอเป็นวันที่ 20 ธันวาคม 2566 พร้อมเปิดเหตุผล

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวงได้ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วยโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา และโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง

และได้จำหน่ายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal : RFP) ในช่วงวันที่ 23 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีระยะเวลาสำหรับเอกชนในการจัดเตรียมข้อเสนอประมาณ 3 เดือน และมีกำหนดการรับซองเอกสารข้อเสนอในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นั้น

เนื่องจากมีเอกชนผู้สนใจซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนได้มีข้อสอบถามเพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร RFP มาเป็นจำนวนมาก และมีประเด็นที่กรมทางหลวงจำเป็นต้องพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อให้สามารถตอบชี้แจงเอกชนหรือออกเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนที่แก้ไขหรือเพิ่มเติม (RFP Addendum) ได้อย่างชัดเจนและรอบคอบ

ดังนั้น เพื่อให้กรมทางหลวงได้พิจารณาประเด็นข้อคำถามต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบและเพื่อให้เอกชนมีระยะเวลาเพียงพอในการจัดทำข้อเสนอหลังจากได้รับเอกสารคำชี้แจงหรือ RFP Addendum แล้ว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงเห็นชอบให้มีการขยายกำหนดการรับซองข้อเสนอออกไปอีกประมาณ 1 เดือน เป็นวันที่ 20 ธันวาคม 2566 และขยายระยะเวลาเปิดรับคำถามจากเอกชนเพิ่มเติมถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

โดยได้แจ้งให้เอกชนผู้ซื้อเอกสาร RFP ทุกรายได้รับทราบทั่วกันแล้ว ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะดำเนินการคัดเลือกเอกชนแล้วเสร็จในต้นปี 2567 พร้อมลงนามสัญญาและเริ่มต้นก่อสร้างช่วงกลางปี 2567 เพื่อเปิดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการบางส่วนในปี 2568 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2569 ต่อไป

23/11/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 23 พฤศจิกายน 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS