info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.230.154.90

ครม.ไฟเขียวรถไฟฟ้า 4 สี 4 สาย คาดสายสีเหลืองเปิดบริการ ธ.ค. 2566 นี้

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ครม. รับทราบผลดำเนินงานปีงบประมาณ 65 ของ รฟม. รถไฟฟ้า 4 สี 4 สาย คาดสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง เปิดให้บริการเดือนธันวาคม 2566 นี้ สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี เปิดบริการมิถุนายน 2567 ส่วนสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ เปิดบริการ พ.ค. 2571

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) รวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและแผนงานในอนาคต ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-ก.ย.65) รฟม. มีรายได้รวม15,600.30 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 14,282.67 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 1,317.63 ล้านบาท สำหรับปี 66 รฟม. มีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้จากธุรกิจหลักและธุรกิจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 5 จากปี 65

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ทางด้านผลการให้บริการรถไฟฟ้า 2 เส้นทาง สายเฉลิมรัชมงคล(สายสีน้ำเงิน) มีผู้โดยสารเฉลี่ย 226,834 คน-เที่ยว/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.58 ความถึงพอใจของผู้ใช้บริการระดับมาก-มากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 89.52 (เป้าหมายร้อยละ 87) ส่วนเป้าหมายปี 66 คาดว่าจะมีผู้โดยสาร 232,000 คน-เที่ยว/วัน ความพึงพอใจระดับมาก-มากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 85

สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) มีผู้โดยสารเฉลี่ย 38,802 คน-เที่ยว/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.47 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระดับมากถึงมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 89.62 (เป้าหมายร้อยละ 88) ปี 66 คาดว่าจะมีผู้โดยสาร 39,772คน-เที่ยว/วัน ความพึงพอใจระดับมาก-มากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 85

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า รฟม. มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบด้วย โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 4 โครงการ ได้แก่

สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง งานโธยาฯ ก้าวหน้าร้อยละ 96.79 (เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.35) คาดว่าจะเปิดบริการเดือน ธ.ค. 66

รถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี การก่อสร้างงานโยธาและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและการเดินรถก้าวหน้าร้อยละ 93.04 (เร็วกว่าแผนร้อยละ 2.74) คาดว่าจะเปิดบริการเดือนมิ.ย. 67

รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี(สุวินทวงศ์) การก่อสร้างงานโยธา ก้าวหน้าร้อยละ 98.31(เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.77) งานผลิตและติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถ ก้าวหน้าร้อยละ 21.25(ตามแผน) คาดว่าจะเปิดบริการเดือนธ.ค. 68

สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ(วงแหวนกาญจนาภิเษก) งานก่อสร้างโยธาฯ ก้าวหน้าร้อยละ 27.53 (เร็วกว่าแผน ร้อยละ 1.82) คาดว่าจะเปิดบริการ ธ.ค. 70

“สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคามี 1 โครงการ ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ คาดว่าจะเปิดบริการ พ.ค. 2571”

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า นอกจากนี้ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการกศึกษาและวิเคราะห์โครงการซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจาก ครม. ในปีงบประมาณ 2567-69 จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย รถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต, รถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่, รถไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา, รถไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก และรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแคราย-ลำสาลี(บึงกุ่ม) นอกจากนี้ มีแผนพัฒนาระบบเชื่อมต่อเพื่อสนับสนุนการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบ เช่น การพัฒนาระบบจอดรถอัตโนมัติ (Smart Parking) ด้วย

7/3/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 7 มีนาคม 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS