info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.230.154.90

NocNoc+DBD ปั้นอีคอมเมิร์ซสินค้าบ้าน

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

“NocNoc” แพลตฟอร์มออนไลน์เฟอร์นิเจอร์และสินค้าเกี่ยวกับบ้าน ผนึกกำลัง “DBD-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ดึงผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม Home and Living ทั่วไทยค้าขายผ่าน e-Commerce บนทุกแพลตฟอร์มของ NocNoc เพิ่มยอดขาย-ปรับภาพลักษณ์เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพเรื่องบ้าน เตรียมปูพรมโรดโชว์หัวเมืองหลัก “ชลบุรี-ภูเก็ต-โคราช-เชียงใหม่”

นางชลลักษณ์ มหาสุวีระชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด หรือ NocNoc เปิดเผยว่า ปี 2566 บริษัทเดินหน้าขยายพันธมิตรธุรกิจอย่างเต็มกำลัง ล่าสุดร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD) สร้างโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มธุรกิจให้มีความพร้อมในการแข่งขันบนโลกธุรกิจออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านแพลตฟอร์ม NocNoc ที่สามารถเปิดร้านค้าได้ฟรี ไม่มีค่าแรกเข้า ครอบคลุมบริการงานช่าง ช่วยให้ปิดการขายได้สะดวก และง่ายกว่าเดิม

พร้อมกับการทำการตลาดแบบ social commerce ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสำหรับสินค้าโฮมแอนด์ลิฟวิ่งโดยเฉพาะ ตลอดจนให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มธุรกิจได้เข้าถึงสินค้าแต่งบ้านที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ครบ จบในที่เดียวผ่านแคมเปญ NocNoc for Business

“ปัจจุบันผู้ประกอบการร้านค้า เราแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 1.กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้ค้าในแพลตฟอร์ม NocNoc อยู่แล้วกว่า 3,000 ร้านค้า 2.กลุ่มผู้ประกอบการในอนาคตที่ต้องการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า Home and Living 3.กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs อาทิ ร้านอาหาร คาเฟ่ ที่พักโรงแรม ฟิตเนส ธุรกิจเสริมความงาม”

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ DBD กล่าวว่า DBD มีพันธกิจสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับให้เข้มแข็งแข่งขันได้ พร้อมทั้งส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยธุรกิจด้าน e-Commerce เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำคัญลำดับต้นที่ต้องการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจจากการค้าออนไลน์และการตลาดดิจิทัล โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้สามารถปรับตัวและก้าวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ การบูรณาการสร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของ DBD รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยการจับมือกับแพลตฟอร์ม NocNoc จะช่วยต่อยอดการพัฒนาและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้เป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ NocNoc และ DBD จะร่วมจัดแคมเปญส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce โครงการนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) โครงการสร้างชุมชนออนไลน์สร้างรายได้ธุรกิจ (Digital Village by DBD) และโครงการสร้างโอกาสทางการตลาดพัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย e-Commerce

20/3/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 20 มีนาคม 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS