info@icons.co.th 02 810 8892-6 34.239.176.54

NT ย้ำ ใช้หลักการแบ่งปันสายสื่อสารใต้ดิน ลดต้นทุนโอเปอเรเตอร์

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

NT เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดิน 2566 เป็น Neutral Operator และ Neutral Last Mile Provider เล็งดึงโอเปอเรเตอร์ทุกรายใช้สาย Last Mile ลดต้นทุน ปลอดภัย เป็นระเบียบ

วันที่ 21 เมษายน 2566 นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า

“ด้วยศักยภาพความพร้อมของท่อร้อยสายใต้ดินของ NT ที่มีอยู่แล้ว 4,450 กิโลเมตร แบ่งเป็นท่อร้อยสายในพื้นที่นครหลวง 3,600 กิโลเมตร และภูมิภาค 850 กิโลเมตร จึงทำให้ NT เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย”

นายมรกตเน้นย้ำบทบาทการเป็น Neutral Operator และ Neutral Last Mile Provider สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ รองรับการให้บริการ Broadband และ Data Service สำหรับผู้ประกอบการโทรคมนาคม เพื่อให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน

“ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายกังวลเรื่องค่าเช่าท่อร้อยสายหรือไม่ก็อยากจะให้สายสื่อสารเป็นสินทรัพย์ของตนจึงไม่ค่อยอยากใช้การเช่าท่อร้อยสายใต้ดินนัก เราพยายามเน้นย้ำมาหลายปี ให้ทุกฝ่ายเห็นว่าการแบ่งปันการใช้ท่อร้อยสาย และการเชื่อมต่อปลายทาง Last mile นั้น จะช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการอย่างมาก

ยกตัวอย่าง มีพื้นที่ที่ต้องการต่อสายสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ต 100 หลัง แต่มีผู้ให้บริการ 5 รายทุกรายก็ต้องสร้างโครงข่ายสายไป 100 เส้น รวมกันก็ 500 เส้นสะสมพอกพูนไป และแต่ละรายก็ต้องมีต้นทุนรักษาสาย 100 เส้น แต่เมื่อแข่งขันกันจริง ๆ ผู้ประกอบการรายเก่งอาจจะครองตลาดได้สัก 30% ผู้ที่ได้น้อยสุดอาจแค่ 5% ของตลาด แล้วอีก 70% ของการเดินสายสื่อสารที่ต้องสร้างและรักษาไว้ก็กลายเป็นต้นทุนเสียเปล่า

เราเสนอให้ใช้ระบบท่อร้อยสายและโครงข่าย Single Last Mile ของเรา ผู้ประกอบการไม่ว่าจะได้ 30% หรือ 5% ของตลาด เราก็เป็นผู้บำรุงรักษาสายให้ เราเป็นผู้ต่อสายเข้าบ้านของลูกค้าทั้ง 100 หลังนั้น เพื่อให้โอเปอเรเตอร์ได้นำต้นทุนที่ต้องทำเองไปแข่งที่ด้านอื่น ๆ เช่น ความเร็ว ความเสถียร ส่วนเรื่องการเชื่อมต่อที่ปลายทางเราจะดูแลให้ นั่นคือหลักการแบ่งปันกันใช้”

นอกจากจะสร้างคุณภาพในการบริการได้มากขึ้น และลดต้นทุนลงไปแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาระเบียบสายไฟรกรุงรัง ที่บ่อยครั้งเกิดอันตรายไฟไหม้ ขาดห้อย จนทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ชีวิตได้

โดย NT ให้บริการให้เช่าใช้ท่อร้อยสายใต้ดินกับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการโทรคมนาคม แทนการพาดสายสื่อสัญญาณต่าง ๆ ผ่านเสาไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. พร้อมกับ NT มีแนวทางพัฒนาบทบาทเป็น Neutral Operator และ Neutral Last Mile Provider รองรับการให้บริการ Broadband และ Data Service สำหรับผู้ประกอบการโทรคมนาคม เพื่อให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน เป็นการลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน และมีการใช้ทรัพยากรของรัฐที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยแผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินในปี 2566 จะสอดคล้องกับแผนงานของ กสทช. กฟน. กฟภ. กทม. เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ของบ้านเมืองให้มีสภาพเรียบร้อยสวยงาม เพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสารจากอุบัติเหตุ ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน ดังนี้

1.แผนงานโครงการปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครอาเซียน จำนวน 39 เส้นทาง ระยะทางประมาณ 127 กม.

โดยมีแผนที่จะดำเนินการในปี 2566 เช่น ถนนอังรีดูนังต์ ถนนหลังสวน ถนนวิทยุ ถนนพระราม 4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน ถนนรามคำแหง ถนนศรีนครินทร์ เป็นต้น

2.แผนงานโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ตามนโยบายสำนักงาน กสทช. โดยมีแผนในปี 2566 เช่น ถนนมหาราช ถนนอโศก ถนนรัชดาภิเษก ถนนอิสรภาพ เป็นต้น

3.แผนงานโครงการร่วมกับ กทม. เส้นทางปรับปรุงทางเท้า 13 เส้นทาง เช่น ถนนเยาวราช ถนนสุทธิสาร (อินทามระ) ถนนพระราม 4 เป็นต้น

4.แผนงานโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น นครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย ระนอง หนองคาย ชลบุรี ภูเก็ต พัทยา หาดใหญ่ เป็นต้น

5.แผนงานโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ส่วนต่อขยาย

6.แผนงานโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินบริเวณฐานทัพเรือสัตหีบ ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ กับ NT ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจโดยมีสนามบินอู่ตะเภาและชุมชนถนนสุขุมวิท ได้ดำเนินการไปแล้ว 2 เส้นทาง ยังเหลืออีก 7 เส้นทาง

ตั้งแต่ปี 2565 ที่ผ่านมา NT มีการจัดระเบียบสายสื่อสารไปแล้วหลายเส้นทาง โดยเฉพาะมีการจัดระเบียบสายสื่อสารแบบการใช้โครงข่ายปลายทางร่วมกัน (Single Last Mile) เพื่อลดจำนวนการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า โดยผู้ประกอบการโทรคมนาคมลงทุนในส่วนของโครงข่ายโทรคมนาคมหลัก (Core) และ NT เป็นผู้ลงทุนในส่วนของโครงข่ายโทรคมนาคมปลายทาง (Last Mile) เข้าสู่บ้านเพื่อให้บริการลูกค้าทั้งแบบแขวนอากาศและแบบอยู่ใต้ดิน

โดยมีการสร้างจุดเชื่อมต่อจากโครงข่ายหลัก (Core) เข้าสู่บ้านเรือนหรืออาคารของผู้ใช้บริการเป็นการรองรับการใช้งานของผู้ให้บริการและลดการลงทุนซ้ำซ้อนของผู้ให้บริการ ตอบโจทย์ความมั่นคง และมีเสถียรภาพทางการสื่อสารและโทรคมนาคม สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศร่วมกัน (Infrastructure Sharing)

ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการในรูปแบบ Single Last Mile แขวนบนอากาศบริเวณพื้นที่ ถนนนาคนิวาส กรุงเทพมหานคร และ Single Last Mile แบบลงท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณพื้นที่ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร ถนนพัทยาเหนือ จังหวัดชลบรี ถนนอุดรดุษฎีและถนนโพธิ์ศรี เทศบาลเมืองอุดรธานี และมีแผนการดำเนินการในอีกหลายพื้นที่ เช่น ถนนเยาวราช

“การดำเนินงานในการนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินที่ผ่านมาเป็นการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของ NT ร่วมกัน (Infrastructure Sharing) ช่วยลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน และลดต้นทุนของผู้ประกอบการ

โดยมีการใช้ทรัพยากรของประเทศร่วมกันทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ไม่มีสายสัญญาณร่วงหล่นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ลดความไม่เป็นระเบียบของสายสื่อสาร ช่วยปรับสภาพภูมิทัศน์ของบ้านเมืองให้มีสภาพเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม” นายมรกตกล่าวสรุป

21/4/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 21 เมษายน 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS