info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.83.14

กีรติ ศตะสุข CP LAND คุณภาพเพื่อทุกชีวิต

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

เปิดศักราชใหม่ปี 2566 มาพร้อมกับอีเวนต์ครบรอบก่อตั้ง 40 ปี “CP LAND”

และมาพร้อมกับทีมผู้บริหารชุดใหม่ โดย CP LAND ประกาศแต่งตั้ง “กีรติ ศตะสุข” ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่ ผู้ที่เป็นความหวังเข้ามาพลิกโฉม CP LAND สู่ภาพลักษณ์ใหม่ และเป้าหมายใหม่ในการยกระดับอัตราเติบโตเกือบเท่าตัวที่ 2,500 ล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้

โดย ซี.พี. แลนด์ ก่อตั้งในปี 2531 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.ธุรกิจที่อยู่อาศัย 2.ธุรกิจอาคารสำนักงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) 3.ธุรกิจโรงแรม 4.ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 5.ธุรกิจบริหารอาคาร 6.ธุรกิจพลังงาน 7.ศูนย์ประชุมไคซ์-KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น

2566 ปีแห่งการเติบโต

ก่อนหน้าที่จะเข้ามาร่วมงานกับ CP LAND “กีรติ” เป็นอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้คร่ำหวอดในสายงานธุรกิจและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 25 ปี เคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชา นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ปริญญาโท) และหัวหน้าภาควิชา การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่ออสังหาริมทรัพย์ (ปริญญาตรี) คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษ อาทิ หลักสูตรการบริหารธุรกิจ (MBA) ม.ธรรมศาสตร์, หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและที่ปรึกษาองค์กรอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ

“ผมมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ 2566 เป็นปีแห่งการเติบโต การขยายธุรกิจ และการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ยกระดับนวัตกรรมและคุณภาพ สู่การเป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ภายใต้แนวคิด Accessible Communities for Life คุณภาพเพื่อทุกชีวิต”

“เติบโตต่อเนื่อง” เป้าที่ท้าทาย

สำหรับภาพรวมธุรกิจของ CP LAND มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกหลังจากเข้ารับตำแหน่ง 6 เดือนแรก เริ่มจากการเข้ามารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ สถิติรายได้รวมปี 2565 จำนวน 1,700 ล้านบาท เติบโต 42% เทียบกับปี 2564

ในขณะที่แผนรายได้ปี 2566 ตั้งเป้ารายได้เพิ่มเป็น 2,500 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 47% และเชื่อว่าบริษัทจะสามารถขยายตัวแบบก้าวกระโดดในทุก ๆ ปีนับจากนี้

ความมั่นใจเต็มเปี่ยมของ CEO CP LAND คนใหม่ มีดีกรีหนุนหลัง ด้วยวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จากนั้นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการพัฒนาที่ดิน จากมหาวิทยาลัยเทกซัสเอแอนด์เอ็ม (TAMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง การบริหารทรัพยากรอาคาร อีกใบจาก TAMU

รีเฟรชแบรนด์ในรอบ 10 ปี

หนึ่งในบิ๊กอีเวนต์คือการรีเฟรชแบรนด์ CP LAND ในรอบ 10 ปี เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ทันสมัยเป็นสากล ขยายฐานลูกค้า เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยติดปีกธุรกิจเติบโตได้ก้าวไกลและเร็วยิ่งขึ้น คำว่า “คุณภาพเพื่อทุกชีวิต” จะสะท้อนการพัฒนาโครงการของ CP LAND ที่มุ่งมั่นสนับสนุนความสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ให้กับกลุ่มลูกค้า และชุมชน มีจุดเน้น 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ทั้งต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร

“เรามุ่งสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับองค์กร โดยยึดมั่นว่าลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (customer centric) ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นตัวตั้ง รวมทั้งนำหลักการแข่งขันด้านการตลาดที่ไม่ได้แข่งขันกันด้วยผลกำไรอย่างเดียว หรือ white ocean strategy มาบริหารธุรกิจ หลักการนี้ไม่ใช่เพียงแค่พัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองลูกค้าเท่านั้น แต่หมายถึงทุกธุรกิจต้องสร้างฐานลูกค้าขึ้นมา”

ปฏิบัติการรีเฟรชแบรนด์ให้ดูที่โลโก้ ตัวอักษร CP LAND เลือกใช้ตัวอักษรแบบร่วมสมัยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด แสดงถึงความมั่นคง แต่ยังคงดูเป็นมิตรและเข้าถึงง่าย

ทีมงานมุ่งเน้นการออกแบบมาจากตัวอักษร C และ P ให้มีความต่อเนื่องและมีมิติมากขึ้น เปรียบเสมือนการเชื่อมต่อชุมชนและสังคมให้เกิดการพัฒนาที่ทั่วถึง

โดยเพิ่มอัตลักษณ์พิเศษที่อักษร A เป็นลูกศรพุ่งขึ้น เพื่อสื่อสารถึงความตั้งใจของบริษัทเป็นหนึ่งในกลไกส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และอสังหาฯ ให้มีไลฟ์สไตล์และคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วถึงไปพร้อมกัน รวมทั้งใช้สีเขียวบอกเล่าปรัชญาขององค์กรที่จะสร้างความยั่งยืนที่จะก่อให้เกิดความใส่ใจในคอมมิวนิตี้ เพื่อสร้างความสมดุลและการเติบโต

“Change for Something”

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคมปี 2565 “กีรติ” เปิดตัวด้วยแนวคิด “บริษัทอสังหาฯมีชีวิตในโลกธุรกิจยุค Disrupt”

โดยมีมุมมองว่า ในอนาคตลูปของการ disrupt ธุรกิจหนึ่งจะสั้นลงเหลือ 5 ปี 3 ปี หรือ 1 ปีก็ได้ แต่ในความเป็นจริงตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามนุษย์มีศักยภาพในการปรับตัว เพราะฉะนั้น ตอนนี้ในหลาย ๆ ธุรกิจยังไม่ได้ถูก disrupt ในรอบของทศวรรษนี้เท่าไหร่นัก เพราะทุกคนพยายามเพิ่มเติมในเรื่องของดิจิทัล เพิ่มเติมในการปรับตัวให้มี customer-centric ซึ่งจุดนี้ CP LAND เน้นมากเป็นพิเศษ

“ถ้าเรายึดโยงหัวใจของลูกค้าเป็นตัวตั้ง ว่าลูกค้าต้องการอะไร จุดนั้นจะทำให้ธุรกิจเราไม่มีวันถูกดิสรัปต์ แต่ก็จะมีคำว่า Change for Something อยู่เสมอ วันนี้ผมจะอยากให้ทุกคนรู้จัก CP LAND โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องบอกว่า CP LAND ก็คือ CP คุณจะต้องรู้จัก CP LAND ในนาม CP LAND ทำอะไร”

คำเฉลย CP LAND ทำโครงการที่อยู่อาศัยทั้งในรูปแบบแนวราบ บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียมที่เป็นแนวสูง ทำที่อยู่อาศัยทั้งเพื่อขายและเพื่อเช่า เมื่อทำที่อยู่อาศัยเพื่อเช่าก็สามารถมีไลน์ในลักษณะของ hospitality ก็คือโรงแรม หลังจากนั้นก็เริ่มเล็งเห็นว่ามีความต้องการสำนักงานไม่ใช่เฉพาะแค่กรุงเทพฯ

CP LAND ก็เลยเป็นตัวแทนในการพัฒนาบนทำเลแหล่งงานต่าง ๆ โดยการทำสำนักงานในจังหวัดใหญ่ ๆ หรือพื้นที่สำคัญ ๆ ในต่างจังหวัดด้วย

บริหารคนต้องเปิดใจให้กว้าง

หนึ่งในเรื่องที่บริหารยากที่สุดคือ บุคลากร เคล็ดวิชาของ “กีรติ” ในการทำให้พนักงานต่าง gen มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือ ต้อง “เปิดใจให้กว้าง”

พิจารณาจากจำนวน 1,500 คนใน CP LAND รวบรวมทุก generation ไว้ ทุกคนแตกต่างในวิธีการที่จะไปถึงจุดหมาย …จะอยู่ด้วยกันยังไง

เราต้องยอมรับว่าวันนี้ตลาดอสังหาฯ มีกลุ่มลูกค้าอยู่ในระดับที่ชอบซื้ออสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่อายุ 20 ปีปลาย จนถึง 40 ปีต้น จากนั้นก็จะเริ่มชะลอแล้ว เมื่อฐานลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ เราใช้ customer-centric เพราะฉะนั้น วิธีการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ วิธีการบริหารจัดการ การบริการลูกค้า ขอให้ยึดมั่นกับลูกค้าช่วงอายุนี้ไว้ก่อน

“เพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่ทำงานอยู่ใน CP LAND แล้วคุณไม่ได้อยู่ในเจเนอเรชั่นอายุ 20 ปลายถึง 40 ต้น จงทำความเข้าใจ generation ของลูกค้าให้มาก ๆ ต้องเปิดใจกว้าง ๆ ที่จะยอมรับความใหม่ ความที่อาจจะดูไม่เมกเซนส์ในยุคใด ๆ ของคุณ กลับเข้ามาแล้วก็ยอมรับในจุดร่วมเดียวกันว่าวันนี้เราจะทำงานเพื่อเสิร์ฟ customer-centric พอจุดนี้มาถึงปุ๊บ หน้าที่ผมเลยก็ต้องอยู่ตรงกลางให้ได้ ในการเป็นตัวเชื่อมความต้องการ วิธีการทำงาน วิธีคิด mindset ทั้งหมดของคนให้กลับเข้ามาอยู่ในกรอบเดียวกัน”

คำสรุปเรียบง่ายก็คือ ตอนนี้โจทย์ที่ดีที่สุดที่เราให้ก็คือ ผู้ใหญ่ต้องเคารพเด็ก และเด็กต้องเคารพผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้น องค์กรนี้จะอยู่และทำงานให้ถึงเป้าหมายได้ ด้วยคำคำหนึ่งที่สำคัญก็คือ respect

“เพื่อขาย+เพื่อเช่า” เติบโตคูณ 2

คำว่า respect ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันของคนต่าง gen แต่ซีอีโอยังต้อง respect ให้กับประสบการณ์ 4 ทศวรรษขององค์กรด้วย

“ความแข็งแรงของ CP LAND ที่เกิดขึ้นในอดีต ผมก็ต้อง respect และเคารพว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเดิม ๆ ที่ทำมาต้องดีมาก ๆ พอร์ตโฟลิโอของการสร้างรายได้ประจำ หรือ recurring income ก็เดินหน้าต่อเนื่องไป เรามีโรงแรมเท่าไหร่ อยากจะเพิ่มรายได้ก็ต้องเพิ่มสัดส่วนโรงแรมให้มากขึ้น เรามีแผนในการพัฒนาโรงแรมรูปแบบใหม่ แนวคิดใหม่ ออกสู่ตลาดในเวลา 1-2 ปีนี้ ส่วนโครงการจัดสรร คอนโดฯ ด้วยภาวะตลาดปัจจุบันด้วย เราก็มีการจัดพอร์ตว่าควรจะลงทุนประมาณเท่าไหร่ มีความเสี่ยงสูง แต่ก็สร้างรายได้ที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน”

ไฮไลต์อยู่ที่ พอร์ตเพื่อขาย+เพื่อเช่า 2 ส่วนนี้จะเดินไปด้วยกัน พัฒนาเพื่อขายกับพัฒนาเพื่อรายได้ที่ยั่งยืน เมื่อตั้งเป้าโต 2,500 ล้านบาท ไปสู่ 5,000 ล้านบาท นั่นหมายความว่าทุกผลิตภัณฑ์ของ CP LAND ก็จะเติบโตคล้าย ๆ กันในอัตราคูณสอง หรือเติบโต 2 เท่า

ไวต์โอเชียน-โอกาสทางธุรกิจ

หนึ่งในแนวคิดหลักคือ white ocean ในตลาดอสังหาฯ ทำไมถึงเป็นโอกาสของ CP LAND

“white ocean เป็นจุดเปลี่ยนที่จะนำไปสู่ว่าบริษัทใดก็ตามจะก้าวไปสู่อนาคตได้ จำเป็นต้องสร้างชุมชนซึ่งผูกพันกันระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย หมายความว่าถ้าวันนี้เราลงไปในพื้นที่ เราสร้างแหล่งงาน เราสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเขา เมื่อชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้ที่เหมาะสม เขาก็มีรายได้กลับมาซื้อที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยเกิดเป็นชุมชน ก็จะมีความต้องการพื้นที่พาณิชยกรรม เราก็สามารถเข้าไปพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมนั้นเพื่อตอบสนองวงจรที่เรียกว่า ecosystem ที่สมบูรณ์”

นำมาสู่การวางยุทธศาสตร์ไว้ว่า บริษัทจะเดินหน้าพัฒนาทั้งชุมชน เพราะชุมชนที่ดีก็จะเป็น opportunity หรือโอกาสให้กับการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อไป หมายถึง CP LAND ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้พัฒนาแต่เพียงผู้เดียวใน mixed-use ทั้งหมด แต่หมายความว่าจะไปพัฒนาให้เกิดเป็นชุมชนที่สมบูรณ์ ทั้งที่อยู่อาศัย สำนักงาน แหล่งงาน จนถึงพาณิชยกรรม โดยสอดประสานเข้ากับชุมชนเหล่านั้น

“เราไปเราต้องเจตนาดี เราไม่ได้ไปเพื่อที่จะสร้างกำไรอย่างเดียว การสร้างกำไรเป็นวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจ แต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการมีชีวิต เพราะฉะนั้น CP LAND ต้องเป็นบริษัทที่มีชีวิต เราต้องทำดี ทำถูกต้อง สนับสนุนในสิ่งที่เหมาะสม มี goodwill อยู่ตลอดเวลา” คำกล่าวของซีอีโอ CP LAND

4/5/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 4 พฤษภาคม 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS