info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.221.73.157

พฤกษาฯ เปิดตัวมินิซีรีส์น้ำดี ชุด Everyone Matters อยู่ดี มีสุข

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

พฤกษา เรียลเอสเตท ชวนชมมินิซีรีส์ออนไลน์ชุด Everyone Matters สร้างจากโครงเรื่องจริงจากโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA สะท้อนความมุ่งมั่นในการส่งเสริมชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข”

8 พฤษภาคม 2566 พฤกษา เปิดตัวมินิซีรีส์น้ำดี ชุด Everyone Matters ปล่อยให้ชมทางช่องยูทูบ PruksaFamilyClub ถ่ายทอดจากเค้าโครงเรื่องจริงของสตาร์ตอัพและกิจการเพื่อสังคม 3 องค์กร ได้แก่ “Happy Grocers-Buddy Homecare-Local Alike”

ภาพยนตร์ซีรีส์ชุด Everyone Matters สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริง จากจุดมุ่งหมายของพฤกษาคือการเสริมสร้างชีวิตผู้คนให้ “อยู่ดี มีสุข” พฤกษาจึงได้ริเริ่มโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ที่จัดขึ้นเป็นปีแรก

เพื่อสนับสนุนเงินทุน พร้อมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา แก่สตาร์ตอัพและกิจการเพื่อสังคมที่มีโมเดลธุรกิจชัดเจนที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตได้อย่างแท้จริง

ซึ่งธุรกิจเพื่อสังคม 3 แห่ง ได้แก่ “Happy Grocers–Buddy Homecare–Local Alike” เป็น 3 องค์กรจาก 5 องค์กรที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ และมีเรื่องราวที่เชื่อว่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ จึงได้นำมาถ่ายทอดเป็นซีรีส์

มินิซีรีส์ชุด “Everyone Matters” ที่จะทำให้ผู้ชมเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม ที่ดำเนินงานเพื่อร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวก และแก้ไขปัญหาสังคมอย่างทุ่มเท สะท้อนให้เห็นภาพการมีส่วนร่วมของพฤกษาฯในการช่วยเหลือธุรกิจเพื่อสังคมให้เติบโต โดยสร้างสรรค์ออกมารวม 3 ตอน ด้วยกัน ได้แก่

ตอนที่ 1 “Work Hard PlayYard” ถ่ายทอดเรื่องราวของ Happy Grocers สตาร์ตอัพร้านค้าออนไลน์ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฟาร์มออร์แกนิกโดยตรง เพื่อให้เกษตรกรขายตรงกับลูกค้า ซึ่งจะเพิ่มรายได้ และสร้างความยั่งยืนในอาชีพ

ตอนที่ 2 “Life Balance” เป็นเรื่องของ Buddy Homecare กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งแก้ปัญหาผู้สูงอายุ และเด็กชาวเขาที่ขาดโอกาส โดยจัดฝึกอบรมอาชีพ อบรมความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ตอนที่ 3 “Grow Home” ที่นำเสนอการทำงานของ Local Alike สตาร์ตอัพด้านท่องเที่ยวที่มุ่งพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนบ้านแหลม นครศรีธรรมราช ที่เดิมคนในชุมชนในอดีตเคยขายยาเสพติด แต่กลับใจหันมาพัฒนาการท่องเที่ยวชมชุนจนประสบความสำเร็จ

8/5/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 8 พฤษภาคม 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS