info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.221.73.157

สไตรเกอร์เปิดตัวสำนักงานใหม่ที่กรุงเทพฯ พื้นที่มากขึ้น พร้อมศูนย์ฝึกอบรม

Building News / ข่าวหมวดอาคารทั่วไป

สไตรเกอร์เปิดตัวสำนักงานใหม่ที่กรุงเทพฯ เป็นสำนักงานแห่งใหม่ที่พื้นที่มากขึ้น พร้อมศูนย์ฝึกอบรม เร่งนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมล่าสุด ป้อนระบบสาธารณสุขของประเทศไทย เพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลให้ดีขึ้น

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายเวสลี แกรนท์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป Stryker East Asia กล่าวว่า การขยายสำนักงานและการดำเนินงานในประเทศไทยเป็นไปเพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น และเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงของบริษัทที่ได้คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้ Stryker มีอุปกรณ์การแพทย์ที่มากพอสำหรับสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในประเทศไทยและตลาดประเทศแถบเอเชียตะวันออก

ในแต่ละปี Stryker มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมากกว่า 130 ล้านคนทั่วโลก ใน 75 ประเทศ และยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในโลก ทั้งจากลิสต์ของ Fortune และ Great Place to Work และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พนักงานของสไตรเกอร์ในประเทศไทยเติบโตขึ้นเกือบ 20% และจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป เพื่อเร่งนำนวัตกรรมด้านการแพทย์ของเรามาใช้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของระบบการรักษาพยาบาลของไทย

“ประชากรสูงอายุของไทยในทศวรรษหน้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 25% ของประชากรทั้งประเทศ แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นเกือบ 1 ใน 3 ของไทย จะส่งผลให้ความต้องการเทคโนโลยีหุ่นยนต์และหลอดเลือดสมองของสไตรเกอร์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย”

สไตรเกอร์ เปิดตัวสำนักงานใหม่ที่กรุงเทพฯ

สไตรเกอร์ได้ขยายธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันสไตรเกอร์มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้วกว่า 150 รายการ มีทั้งด้านการแพทย์และศัลยกรรม เทคโนโลยีด้านประสาทวิทยา และศัลยกรรมกระดูก เป็นต้น

ส่วนด้านการดำเนินโครงการเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) บริษัทในเครือสไตรเกอร์ เอเชียตะวันออกได้ช่วยเหลือการผ่าตัดแก่ผู้ที่มีปัญหา ปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยทำงานร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม หรือ Operation Smile ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปีมีผู้ได้รับการผ่าตัด ประมาณ 400 ราย ทั่วเอเชีย

สไตรเกอร์ เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของโลก ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งมากว่า 82 ปี โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและบริการด้านการแพทย์และศัลยกรรม เทคโนโลยีประสาทวิทยา ศัลยกรรมกระดูกและกระดูกสันหลัง ที่ช่วยให้สุขภาพของผู้ป่วยดีขึ้น

26/5/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 26 พฤษภาคม 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS