info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.221.73.157

AGE ทุ่ม 320 ล้าน ซื้อหุ้น QTC พร้อมลงทุนธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

AGE ทุ่ม 320 ล้านบาท ซื้อหุ้น QTC เสริมศักยภาพธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า พร้อมขยายพอร์ตโลจิสติกส์ครบวงจร-พลังงานทดแทน-การลงทุนในธุรกิจยั่งยืน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC จำนวน 80,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.45 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ QTC ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 320,800,000 บาท

โดยการเข้าซื้อหุ้น QTC เป็นการเข้าลงทุนทางกลยุทธ์ระยะยาว และเป็นการเร่งการเดินทางสู่ความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทอย่างก้าวกระโดด ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มต้นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกลุ่มตันธนสิน และกลุ่มบริษัท ทั้งในส่วนของผู้ก่อตั้งและผู้บริหารมืออาชีพ ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ใกล้เคียงกันของทั้งสองกลุ่มที่ประมาณ 25%

นายพนมกล่าวว่า การตัดสินใจเข้าซื้อหุ้น QTC เนื่องจากเล็งเห็นว่า QTC เป็นบริษัทที่มีระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลที่ดี โดย AGE ไม่มีนโยบายในการเข้าบริหารกิจการ QTC โดยตรง แต่จะเป็นการส่งตัวแทนเข้าไปรับฟังพร้อมร่วมกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสององค์กร โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งเป็นตลาดที่แตกต่างจากตลาดพลังงานความร้อนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่

“การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวนี้ เป็นการเริ่มการลงทุนของกลุ่มบริษัท นอกเหนือจากการเติบโตจากการลงทุนเดิม โดยบริษัทคาดหวังว่าการเข้าลงทุนใน QTC เร่งพัฒนาความยั่งยืนของพอร์ตการลงทุนของบริษัทในระยะยาว”

นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการลุงทุนใน 3 กลุ่มหลัก 1) ระบบขนส่งโลจิสติกส์ครบวงจร 2) พลังงานทดแทน และ 3) การลงทุนในธุรกิจยั่งยืนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพราะมีอัตราการเติบโตสูง เนื่องจากได้อานิงส์จากนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดยปัจจุบันมีธุรกิจ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ อย่างบริษัท คิวโซลาร์ 1 จำกัด ซึ่งมีกำลังผลิตขนาด 8.6 MW และธุรกิจขายแผงโซลาร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการสำหรับการดำเนินการนี้ โดยเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

31/7/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 31 กรกฎาคม 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS