info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.83.14

อัพเดตรถไฟทางคู่ “มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ” 135 กม. อุโมงค์ยาวสุด

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

“ประยุทธ์” ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วง “มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ” ระยะทาง 135 กิโลเมตร 20 สถานี เผย “อุโมงค์” ยาวสุดในไทย 5.85 กิโลเมตร คืบหน้าเกือบ 100% แล้ว และมีทางรถไฟยกระดับ 5 กิโลเมตร เป็นทางรถไฟที่สูงที่สุดในประเทศไทย สูง 48-50 เมตรจากระดับพื้นดิน คาดพร้อมเปิดวิ่งบางส่วนปี 2567

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 กระทรวงคมนาคม โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่งของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

โดยดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ และโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ให้เป็นระบบการเดินทางและขนส่งหลักของประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินรถ เพิ่มศักยภาพการเดินทาง การขนส่ง และโลจิสติกส์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับปริมาณความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ล่าสุดวันนี้ (17 ส.ค.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะตรวจเยี่ยมโครงการ ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนารถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนทั่วประเทศ ซึ่งมีระยะทาง 135 กิโลเมตร 20 สถานี เริ่มต้นที่สถานีมาบกะเบา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผ่านพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน และสิ้นสุดโครงการที่สถานีชุมทางถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวงเงินลงทุนประมาณ 29,968.62 ล้านบาท แบ่งการก่อสร้างเป็น 4 สัญญา ประกอบด้วย

สัญญาที่ 1 การก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ระยะทาง 58 กิโลเมตร แบ่งเป็น การก่อสร้างทางรถไฟคู่ใหม่ระดับพื้น 30 กิโลเมตร การก่อสร้างทางเดี่ยวระดับพื้น ขนานกับทางรถไฟเดิม 23 กิโลเมตร และทางรถไฟยกระดับ 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางรถไฟที่สูงที่สุดในประเทศไทย จุดสูงสุดประมาณ 48-50 เมตรจากระดับพื้นดิน ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 96.22 โดยงานก่อสร้างส่วนใหญ่ เช่น อาคารสถานีทั้ง 7 สถานี และทางยกระดับ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สัญญาที่ 2 การก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 69 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับแบบร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา อุโมงค์ผาเสด็จ

สัญญาที่ 3 การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ จำนวน 3 แห่ง โดยอุโมงค์ที่ 1 อยู่ระหว่างสถานีมาบกะเบา สถานีผาเสด็จ และสถานีหินลับ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 5.85 กิโลเมตร กว้างประมาณ 7.50 เมตร สูง 7.00 เมตร ลักษณะเป็นอุโมงค์คู่ รางเดี่ยว เป็นการออกแบบที่มีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูง ภายในอุโมงค์มีช่องอพยพผู้โดยสารทุก ๆ ระยะ 500 เมตร กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 98.130

อุโมงค์ที่ 2 อยู่ระหว่างสถานีหินลับ และสถานีมวกเหล็กใหม่ จังหวัดสระบุรี มีความยาว 650 เมตร กว้าง 11.00 เมตร สูง 7.30 เมตร ลักษณะเป็นอุโมงค์เดี่ยว รางคู่ โดยช่องอุโมงค์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอุโมงค์อื่น ๆ ทำให้มองเห็นปากอุโมงค์ทั้ง 2 ฝั่งได้อย่างชัดเจน ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

อุโมงค์ที่ 3 อยู่บริเวณเขื่อนลำตะคอง ระหว่างสถานีคลองขนานจิตร อำเภอปากช่อง และสถานีคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร กว้าง 7.50 เมตร สูง 7.00 เมตร ลักษณะเป็นอุโมงค์คู่ รางเดี่ยว ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

สัญญาที่ 4 การจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม มีความคืบหน้าร้อยละ 24.31 โดยในช่วงแรกจะเปิดใช้งาน ตั้งแต่สถานีซับม่วง สถานีจันทึก สถานีปากช่อง และสถานีคลองขนานจิตร

ทำความเร็วสูงสุด 100-120 กม./ชม.

ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการเดินขบวนรถได้อย่างสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรองรับขบวนรถเพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 2 เท่า

เนื่องจากขบวนรถโดยสาร จะสามารถทำความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 100-120 กม./ชม. จากเดิม 50 กม./ชม. และขบวนรถสินค้า จะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้เฉลี่ย 60 กม./ชม. จากเดิม 29 กม./ชม. ทำให้ลดระยะเวลาการเดินทาง มีความตรงต่อเวลาของขบวนรถ เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการรอหลีกขบวนรถ ลดต้นทุนการขนส่งด้านโลจิสติกส์ และประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังเพิ่มความปลอดภัยทั้งแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนกับผู้โดยสารรถไฟ ด้วยการแก้ปัญหาจุดตัดระหว่างทางรถไฟกับถนนให้เป็นทางต่างระดับทั้งหมด ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืน คาดว่าจะก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จและเปิดเดินรถในทางคู่ใหม่บางส่วนได้ภายในปี 2567

คาดไฮสปีดเทรนไทยจีนเปิดวิ่งปี’70

โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา สัญญาที่ 3-2 งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคอง ณ อุโมงค์มวกเหล็ก ซึ่งโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา มีระยะทางรวม 250.77 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ถึงสถานีปลายทางนครราชสีมา ทั้งหมด 6 สถานี ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ ดอนเมือง อยุธยา สระบุรี ปากช่อง และนครราชสีมา

ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดติดตามการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนงานภายในปี 2570 ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการก่อสร้างช่วงกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม.แล้วเสร็จ

กระทรวงคมนาคมมุ่งมั่นพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางราง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเสริมประสิทธิภาพการเดินขบวนรถได้อย่างสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดต้นทุนการขนส่งด้านโลจิสติกส์ กระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจไปยังภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน

รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนกับผู้โดยสารรถไฟ ด้วยการแก้ปัญหาจุดตัดระหว่างทางรถไฟกับถนนให้เป็นทางต่างระดับทั้งหมด ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืน

17/8/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 17 สิงหาคม 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS