info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.230.154.90

จ่อเปิดยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สำหรับแปลงบนบก 9 แห่ง ปี 2567

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จ่อเปิดยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สำหรับแปลงสำรวจบนบก 9 แห่ง ปี 2567 เร่งหาก๊าซธรรมชาติ สร้างความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมลุยการกักเก็บคาร์บอน

วันที่ 13 มกราคม 2567 นายวรากร พรหโมบล อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า ในปี 2567 ได้เตรียมการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สำหรับแปลงสำรวจบนบก (ครั้งที่ 25) 9 แห่ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยการเร่งรัดการลงทุนและให้มีการผลิตก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่องของแหล่งในประทศ รวมทั้งส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืน

วรากร พรหโมบล อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ทั้งยังมีแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี การดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCS หรือ CCUS) ทั้งด้านเทคนิค กฎหมาย มาตรการเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน รวมทั้งความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนผลการดำเนินงานปี 2566 ที่สำคัญของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การเร่งจัดหาก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมทั้งจากแหล่งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติมเข้าระบบ การให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย ครั้งที่ 24 จำนวน 3 แปลง และการดำเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านของแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G2/61 อย่างราบรื่น

13/1/2567  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 13 มกราคม 2567 )

ช่องยูทูปของ iCONS