info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.201.97.224

เร่งเครื่องโครงการอ่างเก็บน้ำ ‘น้ำปี้’ แหล่งน้ำแห่งใหม่ของชาวพะเยา

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมชลประทานเร่งเครื่องโครงการอ่างเก็บน้ำ ‘น้ำปี้’ แหล่งน้ำแห่งใหม่ของชาวพะเยา หวังช่วยเหลือชาวบ้าน 7,520 ครัวเรือน

วันที่ 16 มีนาคม 2567 นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายอภิชาติ ชุมนุมมณี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายนพดล น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายสายัณห์ เหมืองสอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำในเขต อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และพื้นที่ลุ่มน้ำยม รวมไปถึงช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร พื้นที่รับประโยชน์กว่า 7,520 ครัวเรือน พื้นที่ชลประทาน 28,000 ไร่ และยังส่งน้ำไปสนับสนุนพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (ฝายแม่ยม) จ.เเพร่ ได้อีกประมาณ 35,000 ไร่

นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชน ตลอดจนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำได้อีกด้วย

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568 เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ได้รับประโยชน์จากโครงการโดยเร็วที่สุด

21/3/2567  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 21 มีนาคม 2567 )

ช่องยูทูปของ iCONS