info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.92.91.54

WHA ทุ่มงบ 2.5 หมื่นล้าน ปั้นนิคมสมาร์ท-กรีน ดึงนักลงทุน

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

WHA ทุ่มงบฯลงทุน 2.5 หมื่นล้าน ตอบโจทย์ความยั่งยืน ชูกรีนโลจิสติกส์ นิคมสมาร์ท ส่ง Mobilix บริการอีวีฟลีตครบวงจร พร้อมอัพกำลังการผลิตพลังงานสะอาด ปี’67 ทะลุ 450 MW-รีไซเคิลน้ำเสีย พร้อมบุกแพลตฟอร์มซื้อขายคาร์บอนเครดิต เป้าหมายสู่ Net Zero ปี 2050

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “WHA Group” เปิดเผยว่า บริษัทเพิ่มงบฯการลงทุนในแผนการลงทุน ปี 2567 อีก 5,000 ล้านบาท จากเดิมที่วางไว้ทั้งหมด 20,000 ล้านบาท รวมเป็น 25,000 ล้านบาท โดยจัดสรรงบฯมากกว่า 50% นำไปลงทุนเพิ่มเรื่องความยั่งยืน (Sustain)

โดยเฉพาะในส่วนบริษัท โมบิลิกส์ จำกัด (Mobilix) จะให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรตั้งแต่การจัดหา EV Fleet บริการหลังการขาย การจัดเตรียมหาพลังงานสะอาด การจัดทำโมบิลิตี้แพลตฟอร์มชาร์จ การหาโซลูชั่นควบคุม เป็นต้น รวม 5,000 ล้านบาท

ทั้งยังมีการลงทุนด้านน้ำ และพลังงานโซลาร์ ซึ่งจัดอยู่ในส่วนของธุรกิจด้านสาธารณูปโภค WHAUP ประมาณ 8,000 ล้านบาท เพื่อการสร้างความยั่งยืนด้านน้ำและพลังงาน รวมเป็นเงิน 13,000 ส่วนที่เหลืออีก 12,000 ล้านบาทจะเป็นการลงทุนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการการพัฒนากรีนโลจิสติกส์ โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัล ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2050

ยั่งยืน คือ A Must

นางสาวจรีพรย้ำว่า ปัจจุบันเรื่องความยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นทางรอดของโลก แต่ก่อนเราพูดแค่โลกร้อน แต่ตอนนี้โลกเดือดแล้ว WHA Groupสนใจเรื่องนี้ เพราะธุรกิจเราอาจจะมีส่วนทำให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมก็ได้ ดังนั้นการพัฒนานิคมก็ต้องดูแลทั้งหมด ความรับผิดชอบของ WHA คือจะทำอย่างไรให้สิ่งแวดล้อมไม่กระทบ เราจึงสนใจเรื่องนี้มาก เรื่อง ESG อยู่ในดีเอ็นเอ

“ไทยดึงการลงทุนจากต่างชาติมาได้เยอะมาก แต่เราจำเป็นต้องพัฒนาและลงทุน Sustain เป็น A Must ทุกคนต้องมาช่วยกัน วางกลยุทธ์ซึ่ง WHA เราดูตั้งแต่เลือกพื้นที่เลยว่าพื้นที่นั้นเคยเป็นอะไรมาก่อน เช่น เป็นหลุมฝังกลบขยะหรือไม่ และเราดูเส้นทางน้ำ นิคมจะต้องไม่ขวางทางน้ำ ทำให้นิคม WHA ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 70 แห่ง ไม่เคยเกิดน้ำท่วมมาก่อน ทั้งยังต้องสร้างบ่อหน่วงน้ำไม่ให้กระทบพื้นที่ชาวบ้าน รวมถึงการนำเอาน้ำเสียมารีไซเคิล ซีโร่เวสต์ เรื่องมลพิษทางอากาศ ทาง WHA ให้ความสำคัญมาก ไม่ใช่แค่การตรวจสอบการปล่อยควันดำ ทาง WHA ยังได้ลงทุนติดตั้งระบบวัดค่ามลพิษอากาศ การวัดค่าฝุ่นละอองในนิคม เป็นต้น”

ขณะเดียวกัน WHA ได้มีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ (Smart ECO Industrial Estate) โดยมีการพัฒนา 6 พิลลาร์สมาร์ท คือ สมาร์ทเซอร์วิส สมาร์ทโมบิลิตี้ สมาร์ทคอมมิวนิเคชั่น สมาร์ทพาวเวอร์ สมาร์ทซีเคียวริตี้ และสมาร์ทบอร์เดอร์ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้า

ไฮไลต์ เป้าหมายในปี 2024

สำหรับเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนในปี 2567 จะเน้นไปที่การวางระบบกรีนโลจิสติกส์ โดยเฉพาะธุรกิจโมบิลิกส์จะขยายการให้บริการด้านอีวีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เปิดปีแรกมี 25 คัน เพิ่มเป็น 1,000 คัน เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 14,400 ตันคาร์บอน/ปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 1.6 ล้านตัน

“เรื่องกรีนโลจิสติกส์ตอนนี้ ประโยชน์ที่ได้รับไม่ใช่แค่ตอบโจทย์ลูกค้า แต่ยังเป็นการช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศด้วย”

เรื่องการลดการใช้น้ำ 8,285,000 ลบ.ม./ปี ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนน้ำดิบ 96 ล้านบาทต่อปี เทียบกับการใช้น้ำของคน 2.26 แสนคน และการพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ จากการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ทำให้คนในชุมชนมากกว่า 2 แสนคนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลได้ เพิ่มการเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ 30% ซึ่งจะช่วยลดค่ารักษาพยาบาลและสุขภาพได้ 10%

ในระยะยาว บริษัทวางไว้ปี (2027) 2570 ในการสร้างแนวทางการฟื้นน้ำอย่างยั่งยืนโดยผ่านหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เปลี่ยนน้ำเสียในอุตสาหกรรมเป็นน้ำรีไซเคิล โดยมีเป้าหมายลดการใช้น้ำเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ลดได้ 7,257,718 ลบ.ม./ปี ประหยัดได้ 84 ล้านบาทต่อปี เทียบเท่ากับประชากร 198,814 คน จะเพิ่มเป็น 21,000,000 ลบ.ม.ต่อปี ประหยัดได้ 242 ล้านบาทต่อปี หรือเทียบเท่ากับการใช้น้ำของประชากร 575,340 คน ในปี 2570

เปิด 3 โครงการ Circular

นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทจัดทำโครงการ Circularity 3 โครงการใหญ่ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรของโลก ประกอบด้วย WHA Circular Innovation ซึ่งเป็นมาสเตอร์แพลน สำหรับทั้งองค์กรในการก้าวสู่ Net Zero ในปี 2050 โดยวางแนวทางในระยะสั้น-กลาง-ยาว จะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง เช่น ต่อไปศูนย์โลจิสติกส์ทุกแห่งของ WHA จะใช้วัสดุรียูส เรื่องน้ำต้องการใช้โดยการนำทรัพยากรกลับมาใช้เพิ่มขึ้น ประมาณ 10 ล้าน ลบ.ม. การเพิ่มการใช้รถยนต์ไฟฟ้า 25% ในพอร์ตธุรกิจของเราเอง เป็นต้น

ส่วนโครงการ WHA Circular-Waste Management เป็นโครงการที่ริเริ่มมาด้วยแนวคิดว่าการจะทำให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงจะต้องสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง เช่น ของเหลือจากโรงงานหนึ่งอาจจะเป็นวัตถุดิบของอีกโรงงานหนึ่ง ในแต่ละปีมีขยะอยู่เกือบ 5 แสนตัน และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการที่เราสามารถนำใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งเราเริ่มทำโครงการนำร่องเรื่องการบริหารจัดการขยะขึ้นมาแล้ว

และโครงการ WHA Emission Trading ที่จะทำเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีการพัฒนาแพลตฟอร์มต่อยอดมาจากเดิม Peer to Peer Trading เพื่อซื้อขายคาร์บอนเครดิต นำมาใช้ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ซึ่งแต่ละปีเราทำได้ 2 แสนตันคาร์บอน ซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะมาช่วยหลายด้านทั้งแมตชิ่ง เคาน์ติ้ง เป็นต้น และเป้าหมายเราไม่ใช่ขยายเพิ่มจำนวนการซื้อขาย แต่กำลังพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อจะขยายไปยังกลุ่มพันธมิตร Third Party ด้วย

เปิดตัวห้องปฏิบัติการยูโอซี

นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า WHA จัดทำระบบห้องปฏิบัติการ UOC (Unified Operation Center) ที่อาคาร WHA Tower เพื่อมอนิเตอร์ทั้งระบบการปล่อยมลพิษในอากาศ และระบบน้ำอุตสาหกรรมรวมถึงระบบรีไซเคิลน้ำ ซึ่งมีปริมาณ 7 ล้าน ลบ.ม. เท่ากับการใช้ของคน 2 แสนคน เพื่อลดการพึ่งพาน้ำธรรมชาติ และมีเป้าหมายลดการปล่อยน้ำเสียออกจากนิคมให้กลายเป็นศูนย์

อีกส่วนจะมีการดูแลระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ ซึ่งเราทำทั้งโซลาร์รูฟท็อป และโซลาร์ฟาร์มกว่า 100 โครงการทั่วประเทศ ก็จะมอนิเตอร์ได้ว่าแต่ละแพลนต์มีปัญหาหรือไม่อย่างไร เพื่อคาดการณ์การผลิตว่าเราผลิตได้เต็มประสิทธิภาพอย่างที่ลงทุนไปหรือไม่ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการผลิตอยู่ที่ 97-99% ซึ่งหากเกิดปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ทันทีในแต่ละแผง และยังสามารถติดตามดูการให้บริการ Mobilix ซึ่งมี 5 สถานี 30 หัวชาร์จว่ามีการใช้บริการหรือไม่อย่างไร และในระบบมีปัญหาหรือไม่

“ภาพรวมของ UP ปีนี้จะรักษาระดับการเติบโตเท่ากับปีก่อน โดยบริษัทมีแผนการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าจาก 311 เป็น 450 เมกะวัตต์ ส่วนใหญ่เป็นโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งตอนนี้มีการผลิตให้สหฟาร์มไปแล้วต้นปีประมาณ 50 เมกะวัตต์ และยังมีโปรเจ็กต์อยู่ระหว่างดีลในไทยและต่างประเทศอีกด้วย

9/6/2567  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 9 มิถุนายน 2567 )

ช่องยูทูปของ iCONS