info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.92.91.54

บางจาก ผนึก สปสช. เปิดบริการสุขภาพและสาธารณสุขครบวงจร นำร่อง 30 ปั๊ม ก.ค. 67

Oil & Gas News / ข่าวหมวดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

บางจากฯ จับมือ สปสช. นำนวัตกรรมบริการสาธารณสุขพัฒนา ปั๊มบางจากเป็น One Stop Service ด้านสุขภาพและสาธารณสุข หนุนโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ นำร่อง 30 สถานีบริการ เริ่มแห่งแรก ก.ค. 2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือโครงการ “เพิ่มช่องทางการเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุข” สำหรับประชาชน ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มุ่งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุขและยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขในสถานีบริการ

โดยมี นายเสรี อนุพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้ลงนาม

นายเสรี อนุพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของบางจากฯ ในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมผ่านการส่งต่อสุขภาพที่แข็งแรงให้กับพี่น้องชาวไทย

ช่วยยกระดับและพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศในมิติใหม่ ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุขได้เพิ่มขึ้นที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก และตอบสนองกับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพผ่านสถานีบริการบางจากกว่า 2,200 แห่งทั่วประเทศ

โดยคาดว่าจะเริ่มนำร่อง 30 สถานีบริการ จากนั้นจะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะเห็นจุดบริการแห่งแรกภายในเดือนกรกฎาคม 2567

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บางจากฯ จะร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการจัดหาพื้นที่ แนะนำ และอำนวยความสะดวกสถานีบริการน้ำมันที่จะเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมบริการสาธารณสุขกับ สปสช. ในพื้นที่สถานีบริการน้ำมันของบางจาก และร่วมศึกษาและพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล หรือ Telehealth ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขยายขอบเขตการสนับสนุนบริการด้านการแพทย์

รวมถึงศึกษาและพัฒนาการแพทย์รูปแบบใหม่นอกโรงพยาบาล นำนวัตกรรมบริการสาธารณสุขมาใช้เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาและคำปรึกษาจากแพทย์ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว

11/6/2567  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 11 มิถุนายน 2567 )

ช่องยูทูปของ iCONS