info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.92.91.54

ส่องความคืบหน้ารถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย และสายสีม่วงช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

รฟม.อัพเดตความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 แต่ละสายจะจบเมื่อไร ?

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทุกสาย ให้มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้ครอบคลุม และส่งมอบการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนที่รอรับบริการจากภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า ปัจจุบัน รฟม.มีโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่ง รฟม.ได้กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง/ผู้รับสัมปทานอย่างใกล้ชิด โดยมีความก้าวหน้า ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 ดังนี้

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี มีความก้าวหน้างานโยธาร้อยละ 63.81 งานระบบรถไฟฟ้าร้อยละ 44.67 และมีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ 57.37 โดยโครงการมีระยะทางรวมประมาณ 3 กิโลเมตร มีจำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีอิมแพ็ค เมืองทองธานี (MT01) และสถานีทะเลสาบเมืองทองธานี (MT02) ตามแผนงานคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในปี 2568

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีความก้าวหน้างานโยธาในภาพรวมร้อยละ 33.82 แบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 6 สัญญา ซึ่งแต่ละสัญญามีความก้าวหน้า ดังนี้ สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ มีความก้าวหน้าร้อยละ 45.38 สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-ผ่านฟ้า มีความก้าวหน้าร้อยละ 40.88 สัญญาที่ 3 ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพุทธ มีความก้าวหน้าร้อยละ 30.75 สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง มีความก้าวหน้าร้อยละ 32.83 สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง-ครุใน มีความก้าวหน้าร้อยละ 14.88 และสัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการมีความก้าวหน้าร้อยละ 21.78 โดยโครงการมีระยะทางรวมประมาณ 23.6 กิโลเมตร จำนวน 17 สถานี ตามแผนงานคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2571

นอกจากนี้ รฟม.ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และบรรเทาปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม โดยนำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตต่ำ เข้ามาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) รูปแบบเดิม โดยเริ่มใช้ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ก่อนเป็นโครงการแรก ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567

พบว่า มีปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในการก่อสร้างโครงการไปแล้วกว่า 135,826.47 ตัน หรือ 24.25% เทียบเท่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 7,062.976 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ติดตามข่าวสาร รฟม.ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย Call Center รฟม. โทร.0-2716-4044 “รฟม.ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

13/6/2567  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 13 มิถุนายน 2567 )

ช่องยูทูปของ iCONS