info@icons.co.th 02 810 8892-6 35.172.230.21

หุ้นกู้แสนสิริ ดอกเบี้ย 4% อัพ ระดมทุนพัฒนา 50 โครงการ

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

ดีเดย์วันที่ 25-27 มกราคม 2566 นี้ แสนสิริเปิดขายหุ้นกู้ลอตใหม่

โดย “วิชาญ วิริยะภูษิต” ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI) กล่าวว่า แสนสิริเปิดเผยอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ในต้นปี 2566

ประกอบด้วย “หุ้นกู้ชุดที่ 1” อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20% ต่อปี กับ “หุ้นกู้ชุดที่ 2” อายุ 4 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 4.55% ต่อปี

ซึ่งจะจัดจำหน่ายผ่าน 10 สถาบันการเงิน ได้แก่ 1.ธนาคารกรุงเทพ 2.ธนาคารกรุงไทย 3.ธนาคารกสิกรไทย 4.ธนาคารไทยพาณิชย์ 5.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 6.ทหารไทยธนชาต 7.บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร 8.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 9.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และ 10.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย)

หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท และหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

เปิดจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท

เป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของแสนสิริแบรนด์ที่ “ทุกคนเข้าถึงได้” ซึ่งไม่ใช่เพียงเฉพาะการพัฒนาที่อยู่อาศัยเท่านั้น แสนสิริยังมองถึงความสำคัญในด้านการลงทุนที่ต้องทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

วัตถุประสงค์ของการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ไม่มีประกันของแสนสิริ ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566

และส่วนที่เหลือเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ซึ่งแสนสิริมีแผนเปิดโครงการใหม่กว่า 50 โครงการภายในปี 2566-2567

เพื่อรองรับกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เริ่มกลับเข้ามาตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ และกำลังซื้อจากนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศจีนที่แสนสิริมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว

โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีต่อเนื่องจากนักลงทุนที่ให้การตอบรับหุ้นกู้ของแสนสิริเป็นอย่างดีมาโดยตลอด สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อแสนสิริ

รวมทั้งความแข็งแกร่งในธุรกิจอสังหาฯ จากการมองตลาดเร็วและพร้อมปรับตัวรองรับทุกสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

18/1/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 18 มกราคม 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS