info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.83.14

รฟท. เปิดขายซองเชิงพาณิชย์สายสีแดง-สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ ถึง 28 ม.ย.

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

การรถไฟฯ เปิดขายซองประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์-โฆษณา อาคารสถานีรถไฟสายสีแดง 12 สถานี-สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ออกประกาศเชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจ เข้ายื่นข้อเสนอผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ และสิทธิการบริหารจัดการพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และอาคารสถานีรถไฟสายสีแดง 12 สถานี ได้แก่ สถานีตลิ่งชัน สถานีบางบำหรุ สถานีบางซ่อน สถานีจตุจักร สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก (ม.รังสิต) และสถานีรังสิต

สำหรับประกาศเชิญชวนแบ่งเป็น 4 สัญญา ใช้วิธีประกวดข้อเสนอผลตอบแทน ประกอบด้วย

สัญญาที่ 1 โครงการยื่นข้อเสนอผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ บริเวณอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ คิดเป็นพื้นที่จำนวน 47,675 ตารางเมตร

สัญญาที่ 2 โครงการยื่นข้อเสนอผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ บริเวณอาคารสถานีรถไฟสายสีแดง จำนวน 12 สถานี คิดเป็นพื้นที่จำนวน 3,759 ตารางเมตร

สัญญาที่ 3 โครงการยื่นข้อเสนอเพื่อสิทธิการบริหารจัดการพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ คิดเป็นพื้นที่จำนวน 2,303 ตารางเมตร

สัญญาที่ 4 โครงการยื่นข้อเสนอเพื่อสิทธิการบริหารจัดการพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณอาคารสถานีรถไฟสายสีแดง จำนวน 12 สถานี คิดเป็นพื้นที่จำนวน 2,080 ตารางเมตร

อย่างไรก็ตามในส่วนของสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3 การรถไฟฯ กำหนดเปิดขายเอกสารการประกวดเสนอผลตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม-28 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 การรถไฟฯ

กำหนดยื่นซองเอกสารข้อเสนอ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น 1

ประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 1

ประกาศผู้ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 1

และกำหนดเปิดซองข้อเสนอด้านผลตอบแทนสัญญาที่ 1 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. (เช้า) และสัญญาที่ 3 เวลา 13.00-16.00 น. (บ่าย) ณ ห้องประชุมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น 1

ส่วนสัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 4 การรถไฟฯ กำหนดเปิดขายเอกสารฯ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม-28 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 การรถไฟฯ

กำหนดยื่นซองเอกสารข้อเสนอ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น 1

ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 1

ประกาศผลผู้ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 1

และกำหนดเปิดซองข้อเสนอด้านผลตอบแทน สัญญาที่ 2 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. (เช้า) และสัญญาที่ 4 เวลา 13.00-16.00 น. (บ่าย) ณ ห้องประชุมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น 1

16/3/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 16 มีนาคม 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS