info@icons.co.th 02 810 8892-6 35.172.230.21

การเคหะ อัพเดตแฟลตดินแดง D1 สร้างคืบหน้า 63% กำหนดเสร็จต้นปี’67

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

การเคหะฯ อัพเดตแฟลตดินแดง D1 สร้างคืบหน้า 63% กำหนดเสร็จต้นปี 2567

การเคหะแห่งชาติ ติดตามความก้าวหน้า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคาร D1) ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย จากการเป็นชาวแฟลตให้กลายเป็นชาวคอนโดฯหรูบนถนนดิน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า โครงการเคหะชุมชนดินแดง หรือ “แฟลตดินแดง” ทาง กคช.ดูแลบริหารจัดการมาอย่างยาวนานถึง 50 ปี

ปัจจุบันจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพอาคารมีความทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย ล่าสุดอยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (2559-2567)

ด้วยการพัฒนาพื้นที่ชุมชนดินแดง (แฟลตดินแดง) ซึ่งเดิมเป็นอาคาร 5 ชั้น 64 อาคาร

ที่ผ่านมา กคช.นำร่องฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) มาพัฒนาเป็นอาคารสูง 28 ชั้น เปิดให้แฟลตที่ 18-22 ได้เข้าอยู่อาศัย จากนั้นก็รื้อถอนแฟลตหลังเดิมเพื่อนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นายทวีพงษ์กล่าวต่อว่า กคช. กำลังดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคาร D1) อย่างเข้มข้นทุกกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้างอาคาร

สิ่งสำคัญที่สุดคือมุ่งเน้นเรื่องการก่อสร้างที่มีคุณภาพ และใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน ทั้งเรื่องความปลอดภัย ความมั่นคงของตัวอาคาร

ปัจจุบันมีความคืบหน้าการก่อสร้าง 63% เร็วกว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ อยู่ระหว่างการดำเนินงานด้านสถาปัตยกรรมและงานระบบ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จต้นปี 2567

รายละเอียด อาคาร D1 เป็นอาคารพักอาศัยสูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย ขนาดห้อง 33 ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำหรับการออกแบบอาคาร D1 ได้คำนึงถึงแนวคิดด้านอารยสถาปัตยกรรม (Universal Design)

ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกเพศทุกวัย ผู้สูงอายุ คนพิการ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน โดยออกแบบให้โถงและทางเดินภายในอาคาร สามารถระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และแสงธรรมชาติส่องเข้าถึงตัวอาคาร

นอกจากในส่วนห้องพักอาศัยแล้ว ยังมีสวนและพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 7 ชั้น 24 และชั้นดาดฟ้า เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

“หลังจากที่เราพัฒนาโครงการแล้ว มีการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล ซึ่งการจะเป็น Smart Building หรือ Smart Community ไม่ใช่ Smart เพราะใช้ระบบไอที

แต่เป็นความ Smart ของการมีที่อยู่อาศัย มีเศรษฐกิจที่ดี มีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ทุกคนมีส่วนร่วม นั่นหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในชุมชนที่ Smart แล้ว จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติ

จึงเป็นเป้าหมายสำคัญ เข้ามาปรับปรุงและฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย กลุ่มครัวเรือนเปราะบางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างเท่าเทียมกัน”

12/7/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 12 กรกฎาคม 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS