info@icons.co.th 02 810 8892-6 35.172.230.21

ทช.อัพเดตสะพานข้ามลำน้ำมูล เชื่อมบุรีรัมย์–สุรินทร์ งบก่อสร้าง 125 ล้าน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามลำน้ำมูล เชื่อม จ.บุรีรัมย์-จ.สุรินทร์ คืบหน้ากว่า 56% เร็วกว่าแผน มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้าการเกษตร ช่วยร่นระยะทางกว่า 27 กิโลเมตร คาดแล้วเสร็จปี’67

วันที่ 11 กันยายน 2566 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำมูล ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 56 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเสาตอม่อ และคานขวาง โดยโครงการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2567

เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ต้องใช้สะพานที่อยู่ห่างออกไป ซึ่งรวมระยะทางที่ต้องเดินทางอ้อมเป็นระยะทางมากถึง 27.7 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ประชาชนบ้านโนนค้อ

จึงได้ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำมูล ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 125.1 ล้านบาท

โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร จำนวน 2 แห่ง คือ สะพานข้ามลำน้ำมูล ความยาว 160 เมตร และสะพานข้ามกุดครุน้อย ความยาว 80 เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างถนนต่อเชื่อมเป็นผิวจราจรราดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ความกว้าง 6 เมตร ความยาวรวมประมาณ 6.5 กิโลเมตร มีการติดตั้งเครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัยตามแนวสายทางเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมโยงระหว่างบ้านโนนค้อ ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กับบ้านเบ็ง ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

11/9/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 11 กันยายน 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS