info@icons.co.th 02 810 8892-6 35.172.230.21

เปิดรายชื่อ ‘บิ๊กเอกชน’ ซื้อซองประมูล 2 โครงการที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ M7 มูลค่า 1.8 พันล้าน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวง เปิดรายชื่อ เอกชนผู้ซื้อซองประมูล 2 โครงการที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ M7 มูลค่า 1.8 พันล้าน เตรียมยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

วันที่ 26 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวงปิดการจำหน่ายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการที่พักริมทาง (Rest Area) บนมอเตอร์เวย์ สาย 7 เป็นที่เรียบร้อย โดยมีภาคธุรกิจเอกชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมซื้อเอกสารดังกล่าว กำหนดยื่นข้อเสนอ 22 พฤศจิกายน 2566 และคาดว่าจะสรุปผลการคัดเลือกเอกชนต้นปี’67

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวงได้ออกประกาศเชิญชวนโครงการร่วมลงทุนสำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง จำนวน 2 โครงการ

ประกอบด้วย โครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา และโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง และได้จำหน่ายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal : RFP) ของทั้ง 2 โครงการพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่ามีเอกชนจำนวนมากให้ความสนใจซื้อเอกสารดังกล่าว เพื่อนำไปศึกษารายละเอียดสำหรับการเตรียมจัดทำข้อเสนอ การร่วมลงทุน สรุปได้ดังนี้

โครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา

มีผู้สนใจซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

โครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง

มีผู้สนใจซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนต่อไป กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมชี้แจงโครงการ (Prebidding Meeting) ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการที่เอกชนควรทราบ พร้อมจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ (Site Visit) ในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 และกำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยคาดว่าจะดำเนินการคัดเลือกเอกชนแล้วเสร็จในต้นปี 2567 พร้อมลงนามสัญญาและเริ่มต้นก่อสร้างช่วงกลางปี 2567 เพื่อเปิดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการบางส่วนในปี 2568 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2569 ต่อไป

สำหรับการดำเนินงานโครงการจะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยกรมทางหลวงจะส่งมอบพื้นที่โครงการให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างที่พักริมทางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงมีหน้าที่บริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาโครงการ ตลอดจนเป็นผู้มีสิทธิในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรายได้ของโครงการ โดยต้องชำระค่าตอบแทนให้กรมทางหลวงตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ 32 ปี แบ่งเป็นงาน 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การออกแบบและก่อสร้าง เอกชนมีหน้าที่จัดหาแหล่งเงินทุน ออกแบบและก่อสร้างองค์ประกอบและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ รวมถึงจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

ระยะที่ 2 การดำเนินงานและบำรุงรักษา เอกชนมีหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษา รวมถึงการบริหารจัดการโครงการ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาไม่เกิน 30

เปิดรายชื่อ ผู้ซื้อซองประมูล 2 โครงการที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ M7

ทั้งนี้ 2 โครงการ มีวงเงินก่อสร้างรวม 1,800 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.โครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา วงเงินก่อสร้าง 1,000 ล้านบาท

2.โครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง วงเงินก่อสร้าง 800 ล้านบาท

26/9/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 26 กันยายน 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS