info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.92.91.54

BCPG ลงทุน 4 โครงการโซลาร์ฟาร์มในไทย กำลังผลิต 12.95 MW

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

BCPG ลงทุน 4 โครงการโซลาร์ฟาร์มในไทย กำลังการผลิตรวม 12.95 MW ค่าขายไฟอยู่ที่ FIT 4.12 บาท/หน่วย คาดซื้อขายแล้วเสร็จไตรมาส 1 ปี 2567

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 12.95 เมกะวัตต์

ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทเข้าซื้อครั้งนี้ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 4 โครงการ ตั้งอยู่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา

โดยได้รับอัตราค่าขายไฟฟ้าในแบบ Feed-in Tariff (FIT) ที่ 4.12 บาท/หน่วย ซึ่งเป็นราคาที่ดี เมื่อเทียบกับราคาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปัจจุบัน

โดยการซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จํากัด และบริษัทย่อยที่จะตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อรับโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว

“การเข้าซื้อกิจการโซลาร์ฟาร์มดังกล่าว คาดว่าจะดำเนินการซื้อขายแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2567 นอกจากจะทำให้บริษัทรับรู้รายได้ทันทีเมื่อการดำเนินการซื้อขายเสร็จสิ้นแล้ว ยังเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการสร้างความเติบโตของธุรกิจหลัก โดยการขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า และการเร่งพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในพอร์ต เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้” นายนิวัติกล่าว

16/11/2566  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 16 พฤษจิกายน 2566 )

ช่องยูทูปของ iCONS