อนันดา โล่งอกโอน แอชตัน อโศก กทม.ปลดล็อคออกใบรับรองก่อสร้างอาคารแล้ว

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

"ชานนท์ เรืองกฤตยา"บอสใหญ่ฯอนันดาฯโล่งอก หลังกทม.ได้ดำเนินการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบอ.6) แล้ว ขณะที่ลูกค้าในโครงการเริ่มทยอยโอนห้องชุดแล้ว

วานนี้ ( 18 มิ.ย.) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ชี้แจงเรื่อง "การโอนห้องชุดในโครงการ Ashton Asoke" ให้กับสื่อมวลชน

โดยนาย ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่มีข่าวโครงการอาคารชุด Ashton Asoke ซึ่งบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด เป็นเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการ (โดยบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซี อินเวสเม้นท์ ไฟว์ ไพรเวท ลิมิเต็ด บริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำกัด) ประสบปัญหา ไม่สามารถโอนห้องชุดให้แก่ลูกค้าผู้จองซื้อห้องชุดได้ภายในเดือนมีนาคม ปี 2561

โดยเหตุสำคัญ สืบเนื่องจากกรณีที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาไม่สามารถดำเนินการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) ให้กับบริษัทฯ แม้ว่าโครงการฯ จะสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ปลายปี 2560 ด้วยอ้างเหตุที่มีการฟ้องคดีทางราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ต่อศาลปกครองกลางจำนวน 2 คดี(ซึ่งผู้ฟ้องไม่ได้ฟ้องบริษัท ฯ บริษัท ฯเพียงถูกศาลเรียกเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดในภายหลัง) พร้อมทั้งอ้างเหตุปลีกย่อยอื่น เช่น พันธุ์ไม้ซึ่งปลูก ณ โครงการ ฯ และการติดตั้งป้ายบอกชั้นในห้องลิฟต์ดับเพลิงของโครงการ ฯ เป็นต้น ต่อมา บริษัทฯ ได้อุทธรณ์คำสั่งของกรุงเทพมหานครต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย ดังที่ทราบโดยทั่วกันนั้น

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด เจ้าของโครงการ ฯและผู้ประกอบการ ใคร่ขอเรียนว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งของกรุงเทพมหานครและให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ซึ่งต่อมา กรุงเทพมหานครก็ได้ดำเนินการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบอ. 6) ให้แก่บริษัทฯ และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครก็ได้ดำเนินการจดทะเบียนอาคารชุด และออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดของโครงการฯ ให้กับบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้เริ่มทำการโอนห้องชุดให้กับผู้จองซื้อบางรายไปแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

“ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า บริษัท ฯ ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนในการก่อสร้าง และประกอบการ รวมถึงการโอนห้องชุดให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ และเชื่อมั่นว่าคดีที่เกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าว จะสามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ”

สำหรับโครงการ แอชตัน อโศก อาคารพักอาศัยสูง 50 ชั้น มูลค่าโครงการ 6,700 ล้านบาท จำนวน 783 ยูนิต ปัจจุบันราคาขายต่อตารางเมตร(ตร.ม.) ประมาณ 2.7-2.8 แสนบาท ส่วนชั้นที่ 47-50 ราคาประมาณ 3-3.5 แสนบาทต่อตร.ม.ขณะที่ราคาเปิดขายในช่วงเปิดตัวโครงการจะอยู่ที่ 2.5 แสนบาทต่อตร.ม.

19/6/2561  MGR Online (19 มิถุนายน 2561)

พื้นที่โฆษณา