ทุ่ม 5.7 พันล้านพัฒนาโครงข่ายคมนาคม คมนาคม

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ชงครม.เสนอโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 วงเงิน 5 ,700 ล้านบาท เน้นก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง และถนนรอบเมือง แก้ไขปัญหาจราจรหนาแน่น

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม แจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคม ได้นำเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) รวม 18 โครงการ วงเงินกว่า 5,700 ล้านบาท ให้ที่ประชุมพิจารณา อาทิ โครงการก่อสร้างถนนสายรอบเมืองอุดรธานีฝั่งตะวันออกจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งค่อนข้างหนาแน่น ประมาณ 2.2 หมื่นคันต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง, โครงการเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างจังหวัด(อุดรธานี-เลย-หนองบัวลำภู)

โดยขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้า โครงการก่อสร้างถนนโดยขยายช่องจราจรจากพื้นที่ จ.หนองคาย สู่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว, โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเลย, เส้นทางเลี่ยงเมืองเชียงคาน, โครงการศึกษาการเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟ และรถไฟความเร็วสูง, โครงการเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทล.2348 ตอนบ้านผือ - น้ำซึม - คีรีวงกต (อุดรธานี) ระยะทาง 39 กม. และโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 228 หนองบัวลำภู - ศรีบุญเรือง - ชุมแพ - ชัยภูมิ (จ.หนองบัวลำภู) เป็นต้น อย่างไรก็ตามโครงการต่างๆ เหล่านี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ได้ร่วมประชุมกับทีมงาน One Transport ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแล้ว

13/12/2561  เดลินิวส์ (13 ธันวาคม 2561)

พื้นที่โฆษณา