รถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ตรับเศรษฐกิจภาคใต้

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) กำหนดจัดสัมมนาทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Market Sounding) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ไปเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ก่อนที่จะเร่งผลักดันโครงการดังกล่าวไปสู่การประมูลหาผู้ร่วมทุนในโครงการให้สำเร็จในปีนี้

เมกะโปรเจ็กต์มูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาทโครงการนี้แนวเส้นทางเริ่มต้นจากท่าอากาศยาน นานาชาติภูเก็ต แนวเส้นทางยกระดับบนทาง หลวงหมายเลข 4031 จากนั้นลดระดับลงสู่ระดับดินที่ทางหลวงหมายเลข 4026 มุ่งหน้าสู่ทางหลวงหมาย เลข 402 เพื่อเข้าสู่เมืองภูเก็ต โดยเส้นทางช่วงผ่านอำเภอถลางจะลดระดับเป็นทางลอดใต้ดิน ประมาณ 3 กิโลเมตร จากนั้นแนวเส้นทางจะผ่านอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร สถานีขนส่ง เข้าสู่เขตเทศบาลเมืองภูเก็ต ผ่านถนนภูเก็ต ข้ามสะพานเทพศรีสินธุ์เพื่อเข้าสู่ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก (ทางหลวงหมายเลข 4021) ไปสิ้นสุดที่ห้าแยกฉลอง รวมระยะทาง 42 กิโลเมตร

รูปแบบรถไฟฟ้ารางเบาชนิดแทรม (Tram) กว้าง 2.4 เมตรหรือ 2.65 เมตร ความยาว 30-40 เมตรระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะและมีระบบแบตเตอรี่สำรองสามารถวิ่งได้ในระยะสั้น ขบวนรถเป็นแบบพื้นชานตํ่า (Low Floor)

คาดว่าจะจัดกรรมสิทธิ์และก่อสร้างในปี 2563 จัดหาขบวนรถปี 2565 และเปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2566

13/1/2562  ฐานเศรษฐกิจ (13 มกราคม 2562)

พื้นที่โฆษณา