info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.237.97.64

ทางด่วนภูเก็ตช้า หวั่นทำงบ เวนคืน บานปลาย

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เปิดเผยถึงโครงการทางพิเศษกะทู้-ป่าตองว่า ขณะนี้ผลการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) เสร็จแล้ว ขณะที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีการบรรจุโครงการดังกล่าวเข้าสู่โครงการที่จะลงทุนในเมืองใหญ่แล้ว

ทั้งนี้ผลการศึกษาฯใช้งบประมาณกว่า 14,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าเวนคืนที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง วงเงินประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท และการก่อสร้างอุโมงค์ วงเงินประมาณกว่า 8,000 ล้านบาท โครงการดังกล่าวทางรัฐบาลเห็นด้วยที่จะดำเนินโดยการให้เอกชนร่วมลงทุน(PPP) และขณะนี้ทางบริษัทที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการดำเนินการเดินเรื่องเจรจากับเอกชนที่จะเข้ามาร่วมลงทุนอยู่แล้ว

โดยกรอบล่าสุดคือระยะโครงการ 30 ปี ยังไม่คืนทุนก็มองว่าหากทางภาครัฐจริงใจที่จะดำเนินการก็อาจจะขยายเวลาเป็น 40-50 ปี ในการคืนทุนก็ได้และครั้งหลังสุดมีการเจรจาการอยู่ที่ 35 ปี ขณะที่ทางเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเพราะมีเอกชนสนใจที่จะลงทุนตลอด เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น

ส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนคือในส่วนของค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินประมาณ 5,000 กว่าล้านบาท ที่ทางรัฐบาลจะต้องเวนคืนเพราะปัจจุบันยังไม่มีการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินเพื่อให้จบและตัวเลขของงบที่ใช้เวนคืนจะไม่เพิ่มขึ้น ทำให้เป็นปัญหาจึงได้มีการเสนอ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) ให้เร่งเสนอรัฐบาลออก พ.ร.ฎ.เวนคืนให้เร็วที่สุด แต่ขณะนี้ยังมีเพียงการตั้งคณะกรรมการมาพูดคุยเรื่องราคาแต่ยังไม่มีการออก พ.ร.ฎ.เวนคืนก็มองว่า ควรทำให้จบเพื่อที่จะให้ คณะอนุกรรมการฯก็จะได้พิจารณาเกี่ยวกับการเวนคืนได้เลยก็น่าจะช่วยทำให้โครงการดังกล่าวเดินหน้าและเสร็จสมบูรณ์ได้จริงโดยตามกรอบที่ได้ว่าไว้คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2567

สำหรับการก่อสร้างอุโมงค์จำเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุงเนื่องจากมีสภาพทั้งโค้งและชันทำให้เกิดอุบัติเหตุง่าย ซึ่งได้มีการเสนอแขวงการทาง ของบไปดำเนินการเอง ขณะที่ทางป่าตองเองก็มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรถติด การเกิดอุบัติเหตุ โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ทำการศึกษาและได้ให้ข้อมูลการศึกษาดังกล่าว

15/4/2562  แนวหน้า (15 เมษายน 2562)

แนะนำคู่ค้า