สร้าง รันเวย์3 สุวรรณภูมิ ครม.อนุมัติลงทุน2.1หมื่นล้าน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างทางวิ่ง(รันเวย์)เส้นที่ 3 ใน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว ในวงเงิน 21,795.9 ล้านบาท โดยมี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เป็นผู้ดำเนินโครงการ

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้อนุมัติตามที่ กระทรวงคมนาคม เสนอ หลังจากพิจารณาตามความจำเป็นแล้วพบว่า รันเวย์ของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งขณะนี้มีอยู่ 2 ทางวิ่งนั้น มีความแออัด รองรับเที่ยวบิน ส่งผลทำให้เกิดปัญหาจราจรทางอากาศ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเส้นทางวิ่งเส้นที่ 3 เพื่อเฉลี่ยจำนวน เที่ยวบินในการใช้เส้นทางของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงรองรับขีดความสามารถในการแข่งขันในการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ทอท. จะสามารถลงนามผูกพันในสัญญาก่อสร้างได้ต่อเมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) แล้ว

ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีทางวิ่ง 2 เส้น คือ ทางวิ่งฝั่งตะวันตก ความยาว 3,700 เมตร (ด้านพื้นที่คลังสินค้า) และทางวิ่งฝั่งตะวันออก ความยาว 4,000 เมตร โดยทางวิ่งทั้งสองเส้นตั้งอยู่ในแนวขนานกัน มีระยะห่างประมาณ 2,200 เมตร มีขีดความสามารถรองรับเที่ยวบินได้รวม 64 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ซึ่งแม้จะยังมีศักยภาพเพียงพอรองรับปริมาณการจราจรในชั่วโมงคับคั่งในปัจจุบันที่มีประมาณ 63 เที่ยวบินต่อชั่วโมงได้ แต่ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือจำเป็นต้องมีการปิดซ่อมบำรุงทางวิ่งเส้นใดเส้นหนึ่งจะทำให้ความสามารถในการรองรับเที่ยวบินขึ้น – ลง ลดลงเหลือ 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง (ลดลงประมาณร้อยละ 50) นอกจากนี้ เที่ยวบินขนส่งสินค้าบางเที่ยวบินจำเป็นต้องไปใช้ทางวิ่งฝั่งตะวันออกสำหรับวิ่งขึ้น

โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการก่อสร้างทางวิ่งทางฝั่งตะวันตก (ฝั่งเดียวกับอาคารคลังสินค้าและทางวิ่งฝั่งตะวันตกความยาว 3,700 เมตร) มีความกว้าง 60 เมตร และความยาว 4,000 เมตร ขนานไปกับทางวิ่งฝั่งตะวันตก โดยโครงการ จะรวมถึงการจัดหาระบบเครื่องช่วยเดินอากาศยาน การก่อสร้างระบบระบายน้ำ และสถานีกู้ภัยและดับเพลิง รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่เกี่ยวข้อง

ก่อนหน้านี้ ทอท. ได้เสนอโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ในกรอบวงเงินลงทุนรวม 22,418.253 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงค่างานก่อสร้างทางวิ่งและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง แต่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาแล้วเห็นควรปรับลดวงเงินค่างานก่อสร้างส่วนต่อขยาย Taxiway B2 วงเงินรวม 622.311 ล้านบาท

18/4/2562  แนวหน้า (18 เมษายน 2562)

พื้นที่โฆษณา