ถก13ชม.! เคาะสัญญาไฮสปีดซี.พี. 60 ข้อเสนอบอร์ดรถไฟวันนี้ลงนาม 15 มิ.ย.นี้

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายวรวุฒิมาลารักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบิน(ดอนเมือง–อู่ตะเภา–สุวรรณภูมิ) ระยะทาง220 กม. เงินลงทุน224,544 ล้านบาทกล่าวว่าการประชุมวันที่25 เม.ย. เป็นการหารือในประเด็นย่อยประมาณ60-70 ประเด็นกับกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและพันธมิตรหรือกลุ่มซี.พี.

ตัวอย่างประเด็นที่อยู่ใน60-70 หัวข้อนี้เช่นการชดเชยกรณีที่ร.ฟ.ท.เป็นฝ่ายทำผิดสัญญามีการถกเถียงกันค่อนข้างยาวนานเพราะมีการยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆมาพูดคุยกันถ้าส่งมอบพื้นที่ไม่ทันต้องทำอย่างไรการขยายเวลาก่อสร้างทั้งสองฝ่ายจะต้องทำอย่างไรการชดเชยค่าเสียหายทำได้หรือไม่ซึ่งในที่สุดก็สามารถสรุปผลได้ว่าจะมีเพียงการขยายเวลาออกไปเท่านั้นแต่จะขยายออกไปเท่าไหร่ค่อยมาดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งเป็นต้น

ดังนั้นวันนี้(26 เม.ย.) จะนัดประชุมอีกครั้งและจะเชิญกลุ่มซี.พี.มาด้วยเพื่อนำประเด็นปลีกย่อยทั้งหมดมารีเช็กอีกรอบว่าเห็นตรงกันทุกประเด็นแล้วจากนั้นจะนำผลเจรจาทั้งหมดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการร.ฟ.ท.รับทราบในช่วงบ่ายทันที

หลังจากนี้กระบวนการทุกอย่างน่าจะเดินตามไทม์ไลน์ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(บอร์ดอีอีซี) ได้กำหนดไว้คือวันที่10 พ.ค.เสนอร่างสัญญาให้อัยการสูงสุดตรวจสอบจากนั้นประมาณวันที่15-16 พ.ค. จะเสนอผลการคัดเลือกให้บอร์ดอีอีซีรับทราบหลังจากนั้นวันที่28 พ.ค. จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกโดยคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ไม่เกินวันที่15 มิ.ย.นี้

ขณะเดียวกันที่ประชุมได้มีการหารือถึงเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก2561 (พ.ร.บ.อีอีซี) ความคืบหน้าขณะนี้อีอีซีได้จัดโครงสร้างการบริหารไว้แล้วเพียงแต่ยังตกลงกันไม่ได้แล้วเรื่องของอัตรากำลังพล

เนื่องจากทางร.ฟ.ท.เห็นว่าหากจะต้องนำกำลังพลจากการร.ฟ.ท.ไปก็ขอให้มีการโอนย้ายแบบให้ขาดจากต้นสังกัดเดิมแล้วคืนอัตราตำแหน่งที่ย้ายไปกลับคืนมาให้ร.ฟ.ท.สรรหาบุคคลที่เหมาะสมต่อไปแต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการหารือในรายละเอียดต่อไป สำหรับโครงสร้างของคณะกรรมการกำกับจะมีคณะกรรมการกำกับเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่จากนั้นจะมีคณะกรรมการบริหารไล่ลงมาและจะมีคณะทำงานอีก5 ด้านต้องใช้กำลังพลทั้งสิ้น30 คนในคณะทำงานทั้ง5 ด้านนี้

26/4/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (26 เมษายน 2562)

พื้นที่โฆษณา